Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων πρόσληψης προσωπικού του ομίλου Etihad Aviation Group

Αυτή η πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος Εταιρειών Etihad Airways συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα σας η Air Seychelles, κάντε κλικ εδώ

Ποιοι είμαστε

Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα σας είναι η Etihad Aviation Group P.J.S.C. και οι θυγατρικές εταιρείες της.

Η Etihad Aviation Group P.J.S.C. είναι μια ανώνυμη συμμετοχική εταιρεία (public joint stock company) που συστάθηκε σύμφωνα με διάταγμα του Εμίρη στο Εμιράτο του Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Etihad Aviation Group P.J.S.C. λειτουργεί μέσω διαφόρων θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων, επιχειρησιακών μονάδων και τμημάτων. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για όλους τους υποψήφιους εργαζομένους των εταιρειών της Etihad Aviation Group P.J.S.C., όπου αυτή κατέχει ποσοστό άνω του 50% και ασκεί έλεγχο διαχείρισης. Ωστόσο, η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει για εργαζομένους της Alitalia Loyalty (Mille Miglia) και της Jet Privilege, οι οποίες ακολουθούν τις δικές τους διαδικασίες πρόσληψης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με εμάς κάνοντας κλικ εδώ

Τι αφορά αυτή η πολιτική

Η παρούσα δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε, γνωστοποιούμε και διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Η παρούσα δήλωση καλύπτει όλες τις δραστηριότητες στις οποίες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας κατά τη διαδικασία πρόσληψης σε οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου Etihad Group.

Η Etihad Aviation Group P.J.S.C. και οι θυγατρικές της (συλλογικά, «Etihad Group», «Etihad», «εμείς», «εμάς», «μας») λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου.

Η παρούσα δήλωση δεν αποτελεί μέρος μελλοντικής σύμβασης απασχόλησης και δεν σας εκχωρεί κανένα συμβατικό δικαίωμα, ούτε επιβαρύνει με κάποια συμβατική υποχρέωση την Etihad ή τις συγγενείς εταιρείες της. Η Etihad δύναται να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής θα δημοσιεύεται στη σελίδα του HR στο Intranet. Τυχόν τροποποίηση της παρούσας δήλωσης τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της.

Η χρήση των ιστοτόπων μας υπόκειται στους όρους χρήσης μας, ενώ τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο, συμφωνείτε στην από μέρους μας χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πότε και γιατί τα χρησιμοποιούμε

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα εξής:

 • τους τύπους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
 • πότε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες
 • πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας 

Θα συλλέξουμε από εσάς τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σε διάφορα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης.

 • Προσωπικά στοιχεία: περιλαμβάνεται το όνομα, το πατρώνυμο και το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση οικίας, ο αριθμός τηλεφώνου οικίας, η οικογενειακή κατάσταση και το φύλο.
 • Οικογενειακά στοιχεία: περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το όνομα του/της συζύγου, τα στοιχεία επικοινωνίας του/της συζύγου και τα ονόματα των παιδιών, τον γονιών και άλλων συγγενικών προσώπων.
 • Έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τους νόμους περί μετανάστευσης: περιλαμβάνεται η εθνικότητα, τα στοιχεία διαβατηρίου, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αναγνωριστικός αριθμός υπαλλήλου, η φωτογραφία διαβατηρίου, καθώς και πληροφορίες ή έγγραφα που αποδεικνύουν επαρκώς την ιθαγένεια, την ταυτότητα και την καταλληλότητα για εργασία.
 • Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος: περιλαμβάνονται πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στις επιστολές αίτησης, το βιογραφικό σημείωμα (π.χ. επαγγελματικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματικά προσόντα, γλώσσα και άλλες δεξιότητες, πιστοποιήσεις κ.λπ.), πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση ενός ελέγχου υποβάθρου, λεπτομέρειες για αξιολογήσεις διαχείρισης απόδοσης, προγράμματα εξέλιξης που έχετε προγραμματίσει και παρακολουθήσει, προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, αξιολογήσεις επιδόσεων και εξέλιξης, αντίγραφα πιστοποιητικών επαγγελματικής πείρας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα παράσχετε στην Etihad κατά τις πρώτες φάσεις της αίτησής σας, της ένταξής σας και (κατά περίπτωση) της απασχόλησής σας.
 • Αρχεία συνεντεύξεων: περιλαμβάνονται οι απαντήσεις σας σε ερωτήσεις κατά τη διαδικασία συνέντευξης και τα αποτελέσματα της ψυχομετρικής αξιολόγησης ή άλλης δομημένης μεθόδου αξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, για να προσδιορίσουμε την καταλληλότητά σας για τη θέση εργασίας που σχετίζεται με την αίτησή σας.

Νομική βάση για τη χρήση των δεδομένων σας
Θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε και θα κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κατάλληλη νομική βάση για να το πράξουμε. Στις κατάλληλες νομικές βάσεις περιλαμβάνονται οι εξής:

το έννομο συμφέρον μας ως εμπορικού οργανισμού για τη διαλογή και την αξιολόγηση υποψηφίων για πιθανές θέσεις απασχόλησης στον όμιλο Etihad Group και

στις περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ένα απαραίτητο βήμα πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης (απασχόλησης) για μια θέση εργασίας για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

Για να κατανοήσετε τις νομικές βάσεις επί των οποίων επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα. Για κάθε δραστηριότητα που παρατίθεται μπορεί ισχύουν μία ή περισσότερες νομικές βάσεις. Περιστασιακά, αυτές οι βάσεις μπορεί να τροποποιούνται και να ενημερώνονται.

Νομική βάση για τη χρήση των δεδομένων σας
Αρ. πλέγματοςΓια ποιον λόγο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σαςΠρόσθετες λεπτομέρειεςΝομική βάση για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών

1.

Για την επεξεργασία της αίτησής σας για μια θέση εργασίας.

Για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, στις οποίες συμπεριλαμβάνοντα τα εξής:

 • όνομα,
 • διεύθυνση,
 • email,
 • τηλέφωνο,
 • διαβατήριο,
 • ετήσιο εισόδημα,
 • συμπεριφορικά δεδομένα (όπως ψυχομετρικές εξετάσεις/online τεστ/λογική σκέψη) και
 • άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Σύναψη σύμβασης

Για τη σύναψη μιας σύμβασης απασχόλησης κατόπιν αιτήματός σας.

2. 

Για να προγραμματίσουμε μια συνέντευξη μαζί σας.

Θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 • όνομα,
 • τοποθεσία,
 • διεύθυνση email,
 • αριθμός τηλεφώνου,
 • στοιχεία τηλεδιασκέψεων και
 • διαβατήριο.

Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό μιας συνέντευξης, εάν η αίτησή σας εγκριθεί κατά την αρχική διαδικασία διαλογής.

Έννομα συμφέροντα

Έχουμε έννομο συμφέρον να αναζητούμε ενεργά πιθανούς υποψηφίους για την πλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται κατά διαστήματα στον όμιλο Etihad Group.

3.

Για να σας εγγράψουμε στον ιστότοπό μας.

Για να σας εγγράψουμε στον ιστότοπό μας, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, στις οποίες συμπεριλαμβάνοντα τα εξής:

 • όνομα,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • διεύθυνση,
 • διεύθυνση email και
 • αριθμός τηλεφώνου.

Έννομα συμφέροντα

Έχουμε έννομο συμφέρον να αναζητούμε ενεργά πιθανούς υποψηφίους για την πλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται κατά διαστήματα στον όμιλο Etihad Group.

Είναι απίθανο αυτό να υπερισχύει των δικών σας συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Εάν είστε υποκείμενο δεδομένων το οποίο προστατεύεται δυνάμει του κανονισμού GDPR, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε αυτήν την επεξεργασία ή να αντιταχθείτε σε αυτήν, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά μας να σας ενημερώνουμε για δραστηριότητες πρόσληψης που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή τη δική σας ικανότητα να συμμετέχετε σε αυτές.

4.

Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με μια κενή θέση εργασίας η οποία ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις που έχετε δηλώσει ή για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που μπορεί να μας στείλετε μέσω email, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:

 • όνομα,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • διεύθυνση,
 • διεύθυνση email,
 • αριθμός τηλεφώνου,
 • φωτογραφία,
 • στοιχεία διαβατηρίου και
 • ετήσιο εισόδημα.

Έννομα συμφέροντα

Έχουμε έννομο συμφέρον να αναζητούμε ενεργά πιθανούς υποψηφίους για την πλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται κατά διαστήματα στον όμιλο Etihad Group.

Είναι απίθανο αυτό να υπερισχύει των δικών σας συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Εάν είστε υποκείμενο δεδομένων το οποίο προστατεύεται δυνάμει του κανονισμού GDPR, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε αυτήν την επεξεργασία ή να αντιταχθείτε σε αυτήν, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά μας να σας ενημερώνουμε για δραστηριότητες πρόσληψης που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή τη δική σας ικανότητα να συμμετέχετε σε αυτές.

5.

Ένταξη

Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη διαδικασία επιβίβασής σας, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της διαδικασίας απόκτησης των απαιτούμενων πιστοποιητικών εκπαίδευσης, της εξασφάλισης σχετικών εγκρίσεων από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι, της έκδοσης της σύμβασης απασχόλησής σας, της διευκόλυνσης της επικοινωνίας με την ομάδα θεωρήσεων για τη χορήγηση τυχόν απαραίτητης βίζας μετανάστευσης και της διαχείρισης των ξενοδοχειακών και ταξιδιωτικών διακανονισμών, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, όπως

 • όνομα,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • διεύθυνση,
 • email,
 • τηλέφωνο,
 • συγγενικά πρόσωπα,
 • φωτογραφία,
 • αναγνωριστικό υπαλλήλου (μόνο για εσωτερικούς υπαλλήλους), διαβατήριο
 • εκπαίδευση,
 • προηγούμενη εμπειρία,
 • συστάσεις από τον προηγούμενο εργοδότη,
 • βεβαίωση εργασίας,
 • δελτίο μισθοδοσίας,
 • αντίγραφο ποινικού μητρώου,
 • στοιχεία καταχώρησης οχήματος,
 • στρατιωτική θητεία,
 • εκπαιδευτικά προσόντα,
 • στοιχεία συζύγου και παιδιών και
 • ετήσιο εισόδημα.

Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως

 • ποινικές καταδίκες (όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία),
 • πληροφορίες υγείας
 • φόρμα προκαταρκτικής δήλωσης (introductory statement form) (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το θρήσκευμά σας) και
 • αριθμός φορολογικού μητρώου.

 

Σύναψη σύμβασης

Για τη σύναψη μιας σύμβασης απασχόλησης κατόπιν αιτήματός σας.

6.

Εάν εγείρετε μια νομική αξίωση εναντίον μας και πρέπει να αμυνθούμε ενάντια σε αυτήν τη νομική αξίωση.

Προκειμένου να μπορέσουμε να αμυνθούμε ενάντια σε μια αξίωση που θα εγείρετε εσείς ή κάποιος τρίτος, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες που έχουμε λάβει από εσάς. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

 • όνομα,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • διεύθυνση,
 • διεύθυνση email,
 • αριθμός τηλεφώνου,
 • συγγενικά πρόσωπα,
 • φωτογραφία,
 • αναγνωριστικό υπαλλήλου,
 • διαβατήριο,
 • αριθμός κοινωνικής ασφάλισης
και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που σας αφορούν.

Έννομα συμφέροντα

Έχουμε έννομο συμφέρον να εγείρουμε ή να αμυνόμαστε ενάντια σε νομικές αξιώσεις όπως και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της επιχείρησής μας.  Θα πρέπει να μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να δώσουμε εντολή στον νομικό μας σύμβουλο και να αμυνθούμε ενάντια στην οποιαδήποτε αξίωσή σας.

Είναι απίθανο αυτό να υπερισχύει των δικών σας συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

7.

Εάν εγείρουμε μια νομική αξίωση εναντίον σας.

Εάν θελήσουμε να εγείρουμε μια αξίωση εναντίον σας, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες που έχουμε λάβει από εσάς. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

 

 • όνομα,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • διεύθυνση,
 • διεύθυνση email,
 • αριθμός τηλεφώνου,
 • συγγενικά πρόσωπα,
 • φωτογραφία,
 • αναγνωριστικό υπαλλήλου,
 • διαβατήριο,
 • αριθμός κοινωνικής ασφάλισης

και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που σας αφορούν.

Έννομα συμφέροντα

Έχουμε έννομο συμφέρον να εγείρουμε ή να αμυνόμαστε ενάντια σε νομικές αξιώσεις όπως και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της επιχείρησής μας.  Θα πρέπει να μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να δώσουμε εντολή στον νομικό μας σύμβουλο και να αμυνθούμε ενάντια στην οποιαδήποτε αξίωσή σας.

Είναι απίθανο αυτό να υπερισχύει των δικών σας συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Πώς κοινοποιούμε πληροφορίες σε άλλους

Συνεργαζόμαστε στενά με έναν αριθμό αξιόπιστων συνεργατών, στους οποίους πρέπει να κοινοποιούμε δεδομένα ώστε να μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας:

 • τις εταιρείες του ομίλου μας ή τις συγγενικές εταιρείες μας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων άλλων εταιρειών με το σήμα της Etihad όπως οι Etihad Cargo, Etihad Holidays και Etihad Guest,
 • συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες, όταν ταξιδεύετε με κράτηση που αφορά δρομολόγιο κοινού κωδικού,
 • παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί μας για την παροχή των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων τοπικών αντιπροσώπων που βοηθούν στη διαχείριση των απαιτήσεων για θέματα πρόσληψης σε τοπικούς απομακρυσμένους σταθμούς, καθώς και αναδόχους που βοηθούν στη λειτουργία των γραφείων μας,

Εάν, στο μέλλον, πωλήσουμε ή μεταβιβάσουμε μέρος ή το σύνολο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων ή των περιουσιακών μας στοιχείων σε τρίτο μέρος, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε πληροφορίες για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή τα περιουσιακά μας στοιχεία σε έναν δυνητικό ή πραγματικό τρίτο αγοραστή.

Πώς προστατεύουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας
Επενδύουμε μια κατάλληλη ποσότητα πόρων στην προστασία και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών.

Προσφέρουμε τη χρήση λογισμικού ασφαλούς μετάδοσης επικοινωνιών (γνωστό ως «secure sockets layer» ή «SSL»), το οποίο κρυπτογραφεί όλες τις πληροφορίες που καταχωρείτε στον ιστότοπό μας προτού αυτές σταλούν σε εμάς. Το SSL είναι ένα πρότυπο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης που διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες προστατεύονται επαρκώς από μη εξουσιοδοτημένη υποκλοπή.

Επίσης, εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές και

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που γνωστοποιείτε σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο διαδίκτυο.

Όταν γνωστοποιείτε πληροφορίες σε εμάς μέσω της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές, θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή σας παραμένει ασφαλής. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κακή χρήση δεδομένων που ενδέχεται να προκύψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή σας.

Αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών σας
Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα παραμένουν αποθηκευμένες για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίος συλλέχθηκαν, όπως επεξηγείται στην παρούσα δήλωση. Όταν τα δεδομένα σας δεν θα είναι πλέον απαραίτητα, θα διασφαλίζουμε ότι θα απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα, όταν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε σύμφωνα με νομικές, ρυθμιστικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις. Εάν θα θέλατε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πώς διατηρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ethicscompliance@etihad.ae.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ώστε να διατηρούμε ένα ακριβές αρχείο των συναλλαγών σας σε εμάς σε περίπτωση κάποιας καταγγελίας ή αξίωσης ή εάν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο δικαστικής διαμάχης η οποία σχετίζεται με τις προσωπικές σας πληροφορίες ή συναλλαγές.

Ενημέρωση του προσωπικού προφίλ και των προτιμήσεών σας

Μπορείτε να ενημερώσετε ή να διορθώσετε το προσωπικό σας προφίλ κατά οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τους τρόπους που θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λήψης ενημερώσεων από εμάς ή στοιχείων για τις πιο πρόσφατες ευκαιρίες απασχόλησης.

Εάν έχετε ηλεκτρονικό λογαριασμό, ο ευκολότερος τρόπος ενημέρωσης του προφίλ είναι να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να αλλάξετε τα προσωπικά δεδομένα σας (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» ο οποίος περιλαμβάνεται σε όλα τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εξαίρεση από τις υπηρεσίες μας

Ο ευκολότερος τρόπος για να αιτηθείτε εξαίρεσης από τη λήψη περισσότερων πληροφοριών από εμάς είναι να συνδεθείτε ηλεκτρονικά στο λογαριασμό σας και να ενημερώσετε το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κάνοντας κλικ εδώ.

Κάθε ενημερωτικό δελτίο που σας αποστέλλουμε με email περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο που ονομάζεται «αφαίρεση από τη λίστα». Κάνοντας κλικ σε αυτήν τη σύνδεση θα μεταβείτε σε έναν εύκολο τρόπο για να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μελλοντικών εκδόσεων αυτού του ενημερωτικού δελτίου.

Εάν έχετε πρόβλημα με το αίτημα εξαίρεσης από τις επικοινωνίες με εμάς και δεν θέλετε πλέον να επικοινωνούμε μαζί σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να μας ενημερώσετε.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας

Σε ορισμένες χώρες, έχετε το δικαίωμα να δείτε ή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορεί να υπάρξει μια μικρή χρέωση για την επεξεργασία τέτοιου αιτήματος, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο. Για να ρωτήσετε σχετικά με τη λήψη αντιγράφου των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με επιστολή στο Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης στη διεύθυνση: Ethics & Compliance Office, Etihad Airways, PO Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates ή κάντε κλικ εδώ για να στείλετε το αίτημά σας μέσω του ιστοτόπου μας.

Εάν διαπιστώσετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς είναι λανθασμένες ή μη ενημερωμένες ή δεν χρησιμοποιούνται σωστά, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ ή επικοινωνήστε με τοΤμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την τροποποίηση των αρχείων μας. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν επιπρόσθετα με τα νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε στη χώρα σας και τα οποία απαιτούν την εκ μέρους μας διόρθωση, διακοπή επεξεργασίας και/ή διαγραφή συγκεκριμένων εγγραφών ή επιβάλλουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων ενώπιον τοπικής εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο

Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις χώρες στις οποίες συνήθως γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας συμπεριλαμβάνονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα («ΗΑΕ»), όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής («ΗΠΑ»), το Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΒ») και οι χώρες προς και από τις οποίες ταξιδεύετε. Ορισμένες από αυτές τις χώρες, για παράδειγμα, τα ΗΑΕ και οι ΗΠΑ, έχουν νόμους οι οποίοι, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων εποπτικών αρχών, δεν προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Θα επιδιώκουμε πάντα να υιοθετούμε τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου και αν βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα σας, και να εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα (σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους), για να διασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους καθώς και ότι ο χειρισμός τους γίνεται προσεκτικά, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι διαβιβάσεις θα περιορίζονται στις χώρες οι οποίες αναγνωρίζεται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας ή όπου μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων σας. Προς αυτόν τον σκοπό:

 • διασφαλίζουμε ότι οι διαβιβάσεις εντός του ομίλου Etihad Group θα διέπονται από συμφωνία μεταξύ των μελών του ομίλου Etihad Group (καλείται «ενδοεταιρική συμφωνία»), βάσει της οποίας όλα τα μέλη του ομίλου Etihad Group έχουν συμβατική υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι προσωπικές πληροφορίες καλύπτονται από επαρκές επίπεδο προστασίας και συνεκτικό επίπεδο προστασίας οπουδήποτε και αν διαβιβάζονται εντός του ομίλου Etihad Group,
 • στις περιπτώσεις στις οποίες διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες εκτός της Etihad ή σε τρίτα μέρη τα οποία μας βοηθούν να παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εξασφαλίζουμε από αυτά συμβατικές δεσμεύσεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Ορισμένες από αυτές τις διαβεβαιώσεις συνιστούν επαρκώς αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης, όπως η «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ» για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διαβιβάζονται από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») στις ΗΠΑ ή
 • στις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνουμε αιτήματα για πληροφορίες από κρατικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς ή ρυθμιστικές αρχές, επαληθεύουμε προσεκτικά τα εν λόγω αιτήματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει νομική βάση για την κοινοποίηση των ζητούμενων προσωπικών πληροφοριών.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για όσο καιρό χρειάζεται προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτηση εργασίας σας και να σας παρέχουμε τυχόν άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εύρεση προσωπικού. Όταν τα δεδομένα σας δεν θα είναι πλέον απαραίτητα, θα διασφαλίζουμε ότι θα απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε την αντίθεσή σας στην τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ενημερώσεις

Περιστασιακά, ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα δήλωση, ώστε να τη διατηρούμε επικαιροποιημένη σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας. Ελέγχετε τακτικά αυτές τις σελίδες για την τελευταία έκδοση της παρούσας δήλωσης.

Cookies και κινητές συσκευές

Η πολιτική μας για τα «cookies»
Ένα «cookie» είναι ένα στοιχείο δεδομένων που αποστέλλει ένας ιστότοπος στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο κατόπιν αποθηκεύεται στο σύστημά σας. Τα cookies ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες για σας. Τα cookies μάς παρέχουν τη δυνατότητα να κατανοούμε ποιες σελίδες και διαφημίσεις έχει προβάλλει κάθε χρήστης, ώστε να μπορούμε να προσδιορίζουμε την επισκεψιμότητα συγκεκριμένων σελίδων, καθώς και τις πιο δημοφιλείς ενότητες του ιστοτόπου μας. Επίσης, τα cookies μάς βοηθούν να κάνουμε τους Ιστοτόπους της Etihad πιο φιλικούς προς τον χρήστη, επιτρέποντάς μας, για παράδειγμα, να σας κατευθύνουμε στις ιστοσελίδες της γλώσσας που χρησιμοποιήσατε τελευταία φορά, ώστε να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία κατά την επιστροφή σας στον ιστότοπό μας.

Όταν θα επισκέπτεστε Ιστοτόπους της Etihad, θα αποθηκεύονται στη συσκευή σας cookies, εκτός εάν υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε να συμβεί αυτό ή εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των cookies μας και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των δικών σας ρυθμίσεων για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookies.

Τα δικαιώματά σας

Εάν κατοικείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλως απολαμβάνετε δικαιωμάτων υποκειμένου δεδομένων δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («GDPR») της ΕΕ, θα έχετε συγκεκριμένα πρόσθετα δικαιώματα αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. 

Δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα εξής: (α) την προέλευση των προσωπικών πληροφοριών, (β) τους σκοπούς, τη νομική βάση και τις μεθόδους επεξεργασίας, (γ) την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων και (δ) τις οντότητες ή τις κατηγορίες οντοτήτων στις οποίες μπορεί να διαβιβαστούν οι προσωπικές πληροφορίες σας.

Δικαίωμα διόρθωσης των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ακρίβεια των προσωπικών πληροφοριών πριν από τη διόρθωσή τους.

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για διαγραφή προσωπικών πληροφοριών, εάν η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας είναι απαραίτητη:

 • για την τήρηση μιας νομικής υποχρέωσης ή
 • για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών πληροφοριών
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • δεν είναι πλέον απαραίτητες σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας (στις περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στην παραχώρηση συγκατάθεσης) ή
 • έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμα εναντίωσης (βλ. δικαίωμα εναντίωσης) ή
 • υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή
 • ώστε να τηρηθεί η νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Etihad.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, αλλά μόνο όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • η ακρίβειά τους αμφισβητείται, για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους ή
 • δεν είναι πλέον απαραίτητες σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
 • έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η επαλήθευση του κατά πόσον οι δικοί μας νόμιμοι λόγοι υπερισχύουν έναντι των δικών σας.

Μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας κατόπιν ενός αιτήματος περιορισμού, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή
 • για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
 • για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών πληροφοριών σας
Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, αλλά μόνο όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση με εσάς και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών
Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στις περιπτώσεις στις οποίες η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας, εκτός εάν καταδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των δεδομένων σας οι οποίοι υπερισχύουν των δικών σας συμφερόντων ή στις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να το πράξουμε, για να αμυνθούμε ενάντια σε νομικές αξιώσεις κατά του ομίλου Etihad Group.

Δικαίωμα λήψης ενός αντιγράφου με τις εγγυήσεις που χρησιμοποιούνται για τις διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών εκτός της δικαιοδοσίας σας
Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των εγγυήσεων, ή μια αντίστοιχη παραπομπή, που χρησιμοποιούνται για τις διαβιβάσεις των προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να αφαιρέσουμε περιεχόμενο συμφωνιών διαβίβασης δεδομένων για σκοπούς προστασίας εμπορικών όρων.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή, εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Σας ζητούμε να επιχειρήσετε να επιλύσετε τυχόν ζητήματα επικοινωνώντας πρώτα μαζί μας, αν και έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή. 

 

Αυτά τα γενικά βασικά δικαιώματα και τα συγκεκριμένα δικαιώματα δυνάμει του κανονισμού GDPR επεξηγούνται αναλυτικότερα στις αντίστοιχες παραγράφους. Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχετε δικαίωμα υποβολής μιας καταγγελίας σε μια τοπική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, το εάν θα υποβάλετε μια καταγγελία και σε ποια αρχή θα την υποβάλετε αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Εάν θελήσετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και για λόγους ασφαλείας, ιδίως προτού σας γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να σας παράσχουμε τις εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες, εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ethicscompliance@etihad.ae. Με την επιφύλαξη νομικών και άλλων επιτρεπτών παραμέτρων, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματός σας ή θα σας ενημερώσουμε εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για την ικανοποίησή του. 

Ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να ικανοποιήσουμε πλήρως στο αίτημά σας, για παράδειγμα, εάν αυτό θα επηρέαζε την από μέρους μας υποχρέωση εμπιστευτικότητας προς άλλους ή εάν έχουμε νόμιμο δικαίωμα να χειριστούμε το αίτημα με διαφορετικό τρόπο.

Ιστότοποι τρίτων

Οι ιστότοποι της Etihad ενδέχεται να σας συνδέουν με άλλους ιστοτόπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο τρίτοι ιστότοποι λειτουργούν ή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε αυτούς. Είναι σημαντικό να το γνωρίζετε αυτό και να ελέγχετε τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης τους.

Απάτη που σχετίζεται με τις προσλήψεις

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα άτομα και οργανισμοί, τα οποία δεν σχετίζονται με τον όμιλο εταιρειών Etihad, που στέλνουν email ή επικοινωνούν με άλλο τρόπο με άτομα με στόχο να προβούν σε ψευδείς προσφορές εργασίας. Αυτά τα άτομα και οι οργανισμοί μπορεί να ζητήσουν προσωπικά δεδομένα ή χρήματα από εσάς προκειμένου να επεξεργαστούν την αίτησή σας. Σας συνιστούμε να μην παρέχετε ποτέ στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής κάρτας σας στο πλαίσιο μιας αίτησης εργασίας.

Κατά τη διαδικασία πρόσληψης, όπου είναι εφικτό, θα σας ζητείται πάντα μια κατ' ιδίαν συνάντηση με έναν εκπρόσωπο του ομίλου εταιρειών Etihad για συνέντευξη, πριν από οποιαδήποτε επίσημη προσφορά εργασίας. Τηλεδιασκέψεις και τηλεφωνικές συνεντεύξεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Κανένα μέλος του ομίλου εταιρειών Etihad δεν θα ζητήσει ποτέ καταβολή χρημάτων οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς χρημάτων, από τους υποψηφίους για θέσεις εργασίας. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ προκαταβολή για έξοδα ταξιδιού ή για την έκδοση βίζας/άδειας εργασίας, εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής.

Εάν σας ζητηθεί να καταβάλετε χρήματα για την επεξεργασία της αίτησής σας ή για την ανάληψη μιας θέσης εργασίας στην εταιρεία μας, σας συνιστούμε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση ως απάτη και να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως.

Επικοινωνία

Ο βασικός υπεύθυνος επικοινωνίας για όλα τα ζητήματα που θα προκύψουν από την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του ομίλου Etihad Aviation Group. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τους εξής τρόπους:

Στείλτε μας ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ethicscompliance@etihad.ae ή μια ταχυδρομική επιστολή στη φυσική διεύθυνση Data Protection Officer, Etihad Aviation Group, PO Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή καταγγελίες αναφορικά με τη συμμόρφωσή μας με την παρούσα δήλωση και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας. Θα διερευνούμε και θα επιδιώκουμε την επίλυση καταγγελιών και διαφορών, ενώ θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την επιθυμία σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. 

Για να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων
Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων. Σας ζητούμε να επιχειρήσετε να επιλύσετε τυχόν ζητήματα επικοινωνώντας πρώτα μαζί μας, προτού απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.