תנאי תובלה

כלליים

החל מה-30 בספטמבר 2020

Information icon Information icon

עבור כרטיסים שהונפקו לפני ה-30 בספטמבר 2020, אנא לחצו כאן.