จอง

บริการคนขับรถของเอทิฮัด

ให้คนขับรถของเราพาคุณไปและกลับจากสนามบิน

ผู้โดยสารทุกท่านที่บินด้วยเดอะ เรสซิเดนซ์ ชั้นเฟิร์สคลาส หรือชั้นธุรกิจบางรายการ จะสามารถรับความสะดวกสบายจากบริการคนขับรถของเอทิฮัด ในขาไปและกลับจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วิธีการจอง

คุณสามารถขอรับบริการคนขับรถของเราได้อย่างช้าที่สุด 12 ชั่วโมงก่อนถึงเที่ยวบินของคุณ หากคุณไม่ได้บินไปหรือกลับจากสนามบินนานาชาติอาบูดาบี หรือคุณไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้ คุณก็ยังคงสามารถจอง บริการรับส่งที่ท่าอากาศยาน กับเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยราคาที่ดีทั่วโลก

จองออนไลน์

กรอกแบบฟอร์มการจองออนไลน์
 

จองตอนนี้เลย

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์การติดต่อทั่วโลกของเรา
 

ติดต่อเรา

พูดคุยกับตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณ

หากคุณจองเที่ยวบินกับตัวแทนการท่องเที่ยว คุณสามารถติดต่อกับตัวแทนการท่องเที่ยวได้เพื่อขอรับบริการ

นโยบายบริการคนขับรถของเอทิฮัด

 

นโยบายต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารเรสซิเดนซ์ ชั้นเฟิร์สคลาส และชั้นธุรกิจทุกรายการสำหรับบริการคนขับรถของเอทิฮัด:

 1. โปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ
 2. บริการนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสาร
 3. ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่ยืนยันแล้วที่มีค่าโดยสารในชั้นเฟิร์สคลาส ชั้น Business Classic และชั้น Business Flex เฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 4. ผู้โดยสาร เดอะ เรสซิเดนซ์ สามารถรับบริการคนขับรถของเอทิฮัดได้ในนิวยอร์ก ลอนดอน อาบูดาบี ปารีส ซิดนีย์ และโซล
 5. ผู้ถือบัตรโดยสาร Business Saver ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้
 6. ที่นั่งที่จองในชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจด้วย Etihad Guest Miles จะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้
 7. บริการนี้มีเฉพาะสำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดเท่านั้น
 8. ไม่มีบริการนี้สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นที่สายการบินเอทิฮัดเป็นผู้ขายบัตรโดยสาร
 9. บัตรโดยสารที่ซื้อผ่านการอัพเกรด ณ ท่าอากาศยาน ผู้โดยสารที่รอเปลี่ยนเครื่องหรือใช้บัตรโดยสารรางวัล จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
 10. ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM) หรือเด็กอายุระหว่าง 2 - 12 ปี จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
 11. บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะระหว่างการหยุดพักค้างคืนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หากราคาบัตรโดยสารนั้นรวมภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
 12. โปรดระบุรายละเอียดที่ร้องขอทั้งหมดเพื่อจองบริการคนขับรถของเอทิฮัด ซึ่งได้แก่ หมายเลขติดต่อ ที่อยู่ รหัสเมือง และเวลารับผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินขาเข้า/ขาออก
 13. เวลารับผู้โดยสารที่ระบุไว้ในเอกสารยืนยันการจองเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น
 14. คุณจะได้รับโทรศัพท์หรือ SMS ตามหมายเลขที่ให้ไว้ พร้อมกับเวลารับส่งจริง 12 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 15. เวลารับนั้นไม่สามารถต่อรองได้ และคนขับรถของเราจะรอไม่เกิน 25 นาที
 16. บริการคนขับรถของเราจะใช้รถยนต์ระดับมาตรฐานคือรถสเตชั่นวากอน สำหรับผู้โดยสารระดับพรีเมียมทุกท่าน
 17. ทั้งนี้ ไม่สามารถจัดเตรียมรถยนต์เพิ่มเติมเพื่อรับสัมภาระเพิ่มเติมได้
 18. หากคุณไม่ได้ยกเลิกการจอง จะไม่สามารถจองบริการนี้อีกครั้งร่วมกับบัตรโดยสารใบเดียวกันได้
 19. บริการคนขับรถของเอทิฮัดดำเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกที่ทำสัญญาร่วมกัน สายการบินเอทิฮัดจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเลยของผู้ให้บริการดังกล่าว และต่อข้อบกพร่องใดๆ ของสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่นำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอทิฮัดไม่ใช่ผู้รับผิดต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการดังกล่าว เว้นแต่ความสูญเสีย การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตนั้นจะเกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบินเอทิฮัดแต่เพียงฝ่ายเดียว