สิ่งของต้องห้าม

มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพกพาสิ่งของที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคุณ ผู้โดยสารท่านอื่น เครื่องบินของเรา หรือสิ่งแวดล้อม

โปรดอ่านรายการ สิ่งของต้องห้าม ของเราอย่างรอบคอบอยู่เสมอ และโปรดจำไว้ว่าข้อบังคับอาจแตกต่างกันไปตามสายการบินหรือจุดหมายปลายทาง เราจะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่สามารถพกพาทรัพย์สินส่วนบุคคลได้ขณะคุณเดินทาง

สิ่งของใดบ้างที่เป็นอันตรายหรือมีการจำกัด

ดูรายการสิ่งของที่คุณสามารถหรือไม่สามารถนำขึ้นเครื่องหรือเก็บไว้ในสัมภาระที่คุณเช็คอิน สิ่งของบางรายการสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยมีเงื่อนไขเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการการอนุมัติสิ่งของเหล่านี้เป็นการล่วงหน้า ติดต่อเรา อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันเดินทางของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติและส่งเอกสารที่จำเป็น สิ่งของทุกรายการจะผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย และกฎระเบียบของสนามบินอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เราจะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้นำทรัพย์สินขึ้นเครื่องที่สนามบินบางแห่งหรือกับสายการบินอื่น

ฉันสามารถเดินทางพร้อม Apple MacBook Pro ได้หรือไม่

เนื่องจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์บางรุ่น จึงอนุญาตให้พกแล็ปท็อป Apple MacBook Pro ทุกรุ่นไว้ในห้องโดยสารเท่านั้น และไม่สามารถเก็บไว้ในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง หากแล็ปท็อปของคุณเป็นรุ่นที่ถูกเรียกคืน จะต้องปิดเครื่องเอาไว้ตลอดเที่ยวบินและไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องได้

ดูว่าแล็ปท็อปของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่โดย ป้อนหมายเลขซีเรียลที่นี่

ฉันสามารถเดินทางพร้อมกระเป๋าอัจฉริยะ (Smart Bag) ได้หรือไม่

คุณต้องสำแดงว่าคุณเดินทางพร้อมกระเป๋าอัจฉริยะขณะเช็คอิน กระเป๋าอัจฉริยะ (Smart Bag) คือกระเป๋าที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม, มอเตอร์, พาวเวอร์แบงค์, เทคโนโลยี GPS, GSM, Bluetooth, RFID หรือ Wi-Fi

กระเป๋าอัจฉริยะอนุญาตให้เป็นสัมภาระในห้องโดยสารหรือสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้หาก:

 • กระเป๋าของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนที่มีอัตราวัตต์/ชั่วโมงต่ำกว่า 100Wh เท่านั้น ส่วนแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนที่มีอัตราวัตต์/ชั่วโมงตั้งแต่ 100Wh-160Wh จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนล่วงหน้า
 • จะต้องถอดแบตเตอรี่ลิเทียมและพาวเวอร์แบงค์ที่ติดตั้งออก และบรรจุแยกต่างหากในสัมภาระในห้องโดยสารของคุณหรือเป็นสิ่งของส่วนตัวบนเครื่องบิน โดยห้ามโหลดอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสัมภาระโหลดใต้เครื่อง
 • หากคุณต้องการใช้กระเป๋าอัจฉริยะของคุณเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร กระเป๋าจะต้องผ่านเกณฑ์น้ำหนักและขนาด
 • ห้ามใช้กระเป๋าอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ชาร์จหรือชาร์จกระเป๋าขณะอยู่บนเครื่อง
   

จะไม่อนุญาตให้พกกระเป๋าอัจฉริยะหาก:

 • กระเป๋าใช้แบตเตอรี่ลิเทียมที่มีอัตราวัตต์/ชั่วโมงมากกว่า 160Wh
 • แบตเตอรี่ พาวเวอร์แบงค์ หรืออุปกรณ์ทั้งสองนั้นเป็นส่วนสำคัญของกระเป๋า และไม่สามารถถอดออกได้

 

ฉันสามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเที่ยวบินได้หรือไม่

บุหรี่ไฟฟ้าอาจนำขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดได้ แต่จะไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ห้ามสูบบุหรี่ทุกชนิด รวมถึงการใช้ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ หรือบุหรี่ไฟฟ้าไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ทุกที่ รวมถึงห้องสุขา

อนุญาตให้พกบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในสัมภาระในห้องโดยสารเท่านั้น และต้องไม่บรรจุไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

เที่ยวบินไปหรือกลับจากสหรัฐอเมริกา

หากคุณเดินทางไปหรือจากสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่า:

 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นจะต้องชาร์จไฟไว้ และคุณอาจถูกร้องขอให้เปิดอุปกรณ์เพื่อพิสูจน์
 • แบตเตอรี่ที่หลวมหรือสำรอง พาวเวอร์แบงค์ บุหรี่ไฟฟ้า ไปป์ไฟฟ้า หรือเครื่องสูดไอส่วนบุคคลอื่นๆ จะสามารถนำติดตัวไปได้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น และห้ามบรรจุในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ไม่อนุญาตให้นำสารจำพวกผงแป้งหรือวัสดุเม็ดเล็กที่มีน้ำหนักหรือปริมาตรเกิน 350ml/350g/12oz เก็บไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง และต้องบรรจุไว้ในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

สารจำพวกผงแป้งที่ใช้ในทางการแพทย์ รวมถึงนมผงสำหรับทารก จะได้รับการยกเว้นกฎระเบียบนี้ หากปิดผนึกเรียบร้อย ไม่นำออกมา และมีใบรับรองยืนยัน นอกจากนี้ สินค้าปลอดภาษีที่อยู่ในถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิทอย่างแน่นหนา จะได้รับการยกเว้นตราบใดที่ซื้อหลังผ่านด่านศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกาในสนามบินนานาชาติอาบูดาบี

เที่ยวบินไปหรือกลับจากออสเตรเลีย

หากคุณเดินทางมาจากออสเตรเลีย ไม่อนุญาตให้นำสารจำพวกผงแป้งอนินทรีย์ที่มีน้ำหนักหรือปริมาตรเกิน 350ml/350g/12oz เก็บไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง และต้องบรรจุไว้ในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

ซึ่งรวมถึงเกลือ ทราย แป้งฝุ่น แป้งระงับกลิ่นกาย ผงระงับกลิ่นเท้า ผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ผงแป้งอินทรีย์ (รวมถึงอาหารแบบผง อาหารทารก กาแฟ แป้งทำอาหาร เครื่องเทศ น้ำตาล และดีเกลือฝรั่ง) ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ และสิ่งของทางการแพทย์ที่จำเป็นในระหว่างเที่ยวบิน ล้วนได้รับการยกเว้นจากข้อบังคับเหล่านี้เมื่อมีหลักฐานแสดงประกอบ สินค้าปลอดภาษีที่อยู่ในถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิทอย่างแน่นหนาก็ได้รับการยกเว้นด้วยเช่นกัน

เที่ยวบินไปหรือกลับจากอินเดีย

หากคุณกำลังบินไปหรือออกจากอินเดีย คุณไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาโทรศัพท์ดาวเทียมและอุปกรณ์ GPS เช่น GARMIN ในห้องโดยสารหรือสัมภาระเช็คอินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมโทรคมนาคม ประเทศอินเดีย

เที่ยวบินไปหรือกลับจากสิงคโปร์

หากคุณกำลังบินไปหรือกลับจากสิงคโปร์และมีปืนของเล่นอยู่ในสัมภาระเช็คอิน คุณต้อง โทรติดต่อศูนย์ติดต่อของเรา เพื่อขออนุมัติ นอกจากนี้ คุณต้องได้รับการอนุมัติจาก Police Licensing and Regulatory Department ในสิงคโปร์โดยกรอก แบบฟอร์มนี้ และส่งไปที่ spf_licensing_feedback@spf.gov.sg

สิ่งสำคัญ

หากอุปกรณ์ใดก็ตามที่คุณพกพาได้รับความเสียหาย เกิดความร้อน มีควันขึ้น สูญหาย หรือตกลงไประหว่างที่นั่ง โปรดแจ้งลูกเรือของเราทันที อย่าพยายามเปิดหรือเคลื่อนย้ายที่นั่ง เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณเสียหายได้

หากมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้าม

ติดต่อ 

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถหรือไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ เราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ

พูดกับเรา

ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

หากมีเวลาน้อย ดาวน์โหลดรายการสิ่งของต้องห้ามของเราเพื่อดูรายการที่ถูกจำกัดอย่างรวดเร็ว

ดูข้อมูล

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสัมภาระ 

ค้นหาข้อมูลน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต และทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนเดินทาง

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต