travel with pets etihad

การเดินทางกับสัตว์เลี้ยง

ค้นพบทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเดินทางกับสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝน เหยี่ยว แมว และสุนัขกับสายการบินเอทิฮัด

คุณต้องส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนเที่ยวบินของคุณและนำสำเนาต้นฉบับมาด้วยเพื่อยืนยันที่สนามบิน มิเช่นนั้นสัตว์เลี้ยงของคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมลถึง pets@etihad.ae

วิธีการจอง

 • ส่ง แบบฟอร์มการจอง ล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน
 • ส่งอีเมลเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ
 • กำลังจะเดินทางไปยังอาบูดาบีใช่หรือไม่ ยื่นขอเอกสาร ใบอนุญาติ สำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณและกรอก ใบรับรองสุขภาพของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ใบรับรองสุขภาพของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องมีการลงนามและประทับตราโดยหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐในประเทศขาออกของคุณภายในห้าวันก่อนออกเดินทางในเที่ยวบินของคุณ คุณต้องแสดงที่สนามบิน มิเช่นนั้นสัตว์เลี้ยงของคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
 • หากคุณเดินทางไปยังอาบูดาบีจากประเทศต่อไปนี้ คุณสามารถแสดงใบรับรองสุขภาพจากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นแทนได้ ซึ่งจะต้องมีการลงนามและประทับตราโดยหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐในประเทศขาออกของคุณ ภายในห้าวันก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง
ใบรับรองสุขภาพจากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
ออสเตรเลีย แคนาดา ไซปรัส
เดนมาร์ก โมร็อกโก นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์ ซาอุดีอาระเบีย เซอร์เบีย
แอฟริกาใต้ สเปน ตุรกี
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา  

กฎระเบียบสำหรับการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

คุณสามารถชำระเงินเพื่อนำแมวหรือสุนัขของคุณขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัดเพื่อไปและกลับจากอาบูดาบี อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเดินทางด้วยได้ในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจเท่านั้น สำหรับปลายทางอื่นๆ ทั้งหมด โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานของประเทศที่เกี่ยวข้อง

สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องขนส่งในฐานะเป็นบัญชีสินค้าด้วย เอทิฮัดคาร์โก

 • ให้บริการเมื่อคุณจองโดยตรงกับเอทิฮัดและในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัดเท่านั้น (หมายเลขบัตรโดยสารของคุณขึ้นต้นด้วย 607)
 • ในชั้นประหยัด สัตว์เลี้ยงจะต้องนั่งในกรงตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ใต้ที่นั่งของคุณหรือบนที่นั่งที่อยู่ติดกัน
 • ในชั้นธุรกิจ สัตว์เลี้ยงจะต้องนั่งในกรงบนที่นั่งที่อยู่ติดกัน สัตว์เลี้ยงจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ภายใต้ที่นั่งของคุณ
 • กรงต้องมีขนาดไม่เกิน 40 x 40 x 22 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) เพื่อให้พอดีกับใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ หรือ 50 x 43 x 50 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) หากคุณซื้อที่นั่งติดกัน
 • ต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเติมล่วงหน้า
 • หากคุณกำลังเดินทางในเที่ยวบินขากลับแต่สัตว์เลี้ยงของคุณเดินทางเที่ยวเดียวในที่นั่งติดกัน ให้จองแยกกันสองเที่ยวสำหรับแต่ละขาของการเดินทาง
 • แมวหรือสุนัขของคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 16 สัปดาห์ และมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กก. โดยรวมน้ำหนักกรงแล้ว
 • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะเดินทางกับสัตว์เลี้ยงได้
 • คุณต้องไม่นั่งที่ที่นั่งแถวทางออกหรือผนังกั้นส่วนเครื่องบิน
 • ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ อีเมล pets@etihad.ae

มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

การเดินทางพร้อมกับแมวหรือสุนัขของคุณมีค่าใช้จ่าย 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ Etihad Guest Miles 215,000 คะแนนต่อเที่ยวในชั้นประหยัด หากคุณเปลี่ยนเครื่อง จะมีการใช้ราคารวม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการจองที่นั่งติดกันในชั้นประหยัด เราจะคิดค่าบริการสำหรับที่นั่งเสริมโดยบวก 1,500 ดอลลาร์ต่อเที่ยว

หากคุณเดินทางในชั้นธุรกิจ เนื่องจากไม่มีที่ว่างใต้ที่นั่ง คุณต้องซื้อที่นั่งเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ เราจะคิดค่าบริการสำหรับที่นั่งเสริมโดยบวก 1,500 ดอลลาร์ต่อเที่ยว

ต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเติมล่วงหน้า

หากต้องการชำระเงินโดยใช้ Etihad Guest Miles โปรด ติดต่อเรา

รายการตรวจสอบการเดินทางของคุณ

ก่อนที่คุณจะเดินทางกับแมวหรือสุนัขของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจดังนี้

 • คุณได้ตรวจสอบกฎระเบียบการเข้าและออกทั้งหมดของประเทศที่คุณจะเดินทางไปและกลับ
 • คุณมีเอกสารทางการครบ การตรวจ และการรักษาโดยสัตว์แพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณที่จะเดินทาง
 • ได้รับการอนุมัติการเดินทางจากสายการบินเอทิฮัด
 • คุณได้ส่งแบบฟอร์มการจองล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน
 • คุณได้ถามสัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาที่สัตว์เลี้ยงของคุณอาจต้องการสำหรับการเดินทาง
 • สัตว์เลี้ยงของคุณคุ้นเคยกับกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงหรือกรงสัตว์เลี้ยง
 • คุณมีสายจูงและสายรัดหรือปลอกคอที่เหมาะสม
 • คุณมีอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดแห้งในภาชนะที่ปิดสนิทในสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณ อาหารเปียกอาจได้รับอนุญาตภายใต้ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
 • คุณนำต้นฉบับทั้งหมดของ เอกสารสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณในเรื่อง การตรวจสอบโดยสัตวแพทย์สนามบินที่ปลายทางของคุณ

ข้อมูลสำคัญ

กรงสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงของคุณต้องอยู่ในกรงเสมอบนเครื่องบิน สัตว์เลี้ยงจะต้องสามารถนั่ง ยืน หันหลังกลับ และนอนราบในกรงได้

กรงจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • มีขนาดไม่เกิน 40 x 40 x 22 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) เพื่อให้พอดีกับใต้ที่นั่งของคุณ หรือ 50 x 43 x 50 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) หากคุณซื้อที่นั่งติดกัน
 • ระบายอากาศอย่างน้อยสามจุดบนพื้นผิว
 • ป้องกันการหลบหนีและรั่ว
 • บุด้วยวัสดุดูดซับ 

การไปถึงสนามบิน

มาถึงที่เช็คอินพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของคุณในกรงที่เหมาะสมสามชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

โดยจะต้องแสดงเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นเมื่อเช็คอิน มิเช่นนั้นสัตว์เลี้ยงของคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง

สัตว์เลี้ยงของคุณสามารถเดินทางได้เพิ่มเติมจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในห้องโดยสารของคุณ

หากคุณมีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองในอาบูดาบี คุณสามารถนำสัตว์เลี้ยงของคุณเข้าไปด้วยได้ การเข้าใช้ห้องรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงในสนามบินอื่นๆ นั้นขึ้นอยู่กับข้อบังคับท้องถิ่นและนโยบายการเข้าใช้

เราขอแนะนำให้คุณขึ้นเครื่องก่อนผู้โดยสารอื่นๆ เพื่อให้เวลาลูกเรือของเราช่วยเตรียมสัตว์เลี้ยงของคุณสำหรับการเดินทาง

เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง

หากอาบูดาบีเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณ คุณต้องดำเนินการตามพิธีการปลายทางทั้งหมดตามกฎระเบียบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (MOCCAE) ซึ่งดำเนินการในพื้นที่พิธีการศุลกากร

สำหรับจุดหมายปลายทางอื่นๆ ทั้งหมดคุณต้องดำเนินการตามพิธีการปลายทางทั้งหมดตามข้อบังคับในท้องถิ่น พื้นที่ตรวจสอบและด่านตรวจอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบิน ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปลายทางของคุณสำหรับข้อกำหนดเฉพาะ

จุดหมายปลายทางของคุณคืออาบูดาบีใช่ไหม

สมัครขอรับใบอนุญาตนำเข้า สำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ ซึ่งจะต้องรวมอยู่ในเอกสารที่คุณส่งให้เราอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางในเที่ยวบินของคุณ

หากคุณต้องการนำสัตว์เลี้ยงของคุณขึ้นเครื่องไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณต้องดำเนินการยื่นใบรับรองสุขภาพของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใบรับรองนี้จะต้องลงนามและประทับตราโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในประเทศต้นทาง ภายในห้าวันก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง ทางเราจะไม่รับตราประทับจากสัตวแพทย์เอกชน

สมัครขอรับใบแสดงปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางศุลกากรสำหรับอาบูดาบี โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางในเที่ยวบินของคุณ หากต้องการสมัคร โปรดส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ AUHCustoms@miccologistics.com

 • สำหรับผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ส่งสำเนา Emirates ID ของคุณ
 • สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พำนักอาศัย ให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางของคุณ
 • ใบอนุญาตนำเข้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
 • สำเนาการจอง/ตั๋วของคุณ
 • น้ำหนักของสัตว์เลี้ยงรวมกรง

MICCO จะตรวจสอบเอกสารและแชร์ลิงก์การชำระเงินให้คุณ เมื่อคุณดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการส่งใบแสดงปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้คุณทางอีเมล

หมายเหตุ:

 • การสมัครขอรับใบแสดงปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จะดูแลจัดการโดย MICCO Logistics การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จะดำเนินการตามนโนบายด้านความเป็นส่วนตัวของ MICCO Logistics
 • คุณ ต้อง แสดงใบรับรองสุขภาพของ UAE (UAE Health Certificate) และใบแสดงปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ท่าอากาศยานขาออก มิเช่นนั้นสัตว์เลี้ยงของคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง
 • หากต้องการรับหนังสือรับรองการปล่อยสินค้าศุลกากรขั้นสุดท้าย คุณจะต้องพบเจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์ MOCCAE ในบริเวณฝ่ายศุลกากรขาเข้าที่อาบูดาบี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

แบบฟอร์มการจอง

หากต้องการเดินทางพร้อมกับแมว สุนัข หรือสุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนบนเครื่อง ให้ส่งแบบฟอร์มการจองอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง หากต้องการเดินทางพร้อมเหยี่ยว โปรด ติดต่อเรา

คุณต้องกรอกแบบฟอร์มนี้เป็นภาษาอังกฤษ

ผู้โดยสารที่เป็นโรคภูมิแพ้และสัตว์อื่นๆ บนเครื่อง

หากมีผู้ที่แพ้สัตว์และผู้โดยสารที่มีสุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนแล้วขอเดินทางบนเที่ยวบินเดียวกัน สุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนจะได้รับสิทธิ์ก่อนโดยไม่คำนึงถึงเวลาในการจอง การแพ้ต้องได้รับการพิสูจน์โดยรายงานทางการแพทย์ที่ส่งมาก่อนเดินทาง

หากผู้โดยสารที่มีสุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนและผู้โดยสารที่มีสัตว์เลี้ยงขอเดินทางในห้องโดยสารเดียวกันบนเที่ยวบินเดียวกัน สุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนจะได้รับสิทธิ์ก่อนโดยไม่คำนึงถึงเวลาในการจอง

Flight Search panel loading...