travel with pets etihad

การเดินทาง

กับสัตว์เลี้ยง

ค้นพบทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเดินทางกับสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝน เหยี่ยว แมว และสุนัขกับสายการบินเอทิฮัด

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่ถูกต้องทั้งหมดสำหรับสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝนหรือสัตว์เลี้ยงก่อนที่คุณจะเดินทาง

สัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝนคืออะไร

สัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝน หมายถึง สุนัขโดยไม่คำนึงถึงสายพันธุ์หรือประเภทซึ่งได้รับการฝึกเพื่อช่วยเหลือในเรื่องความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส จิตเวช สติปัญญา หรือจิตใจตามเกณฑ์คุณสมบัติ 

สัตว์ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมในที่สาธารณะ สัตว์จะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องโดยสาร หากแสดงพฤติกรรมก่อกวนในรูปแบบใดๆ ซึ่งอาจรวมถึงการคำราม กัด กระโดด หรือสร้างความเสียหายให้แก่ห้องโดยสาร

สัตว์เพื่อการบำบัด สัตว์เยียวยาจิตใจ สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน และสัตว์ช่วยเหลือที่อยู่ระหว่างการฝึกฝนจะไม่ถือว่าเป็นสัตว์ช่วยเหลือ

service animal onboard etihad airways

กฎระเบียบสำหรับสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝน 

สัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝนจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัดทุกเที่ยวบิน หรืออยู่ในห้องเก็บสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต 

  • คุณสามารถเดินทางพร้อมกับสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝน 1 ตัวบนเครื่องหรือ 2 ตัวบนเที่ยวบินไปหรือกลับจากสหรัฐอเมริกา 
  • สุนัขต้องนั่งภายในเขตที่นั่งของคุณและได้รับการผูก จูง หรือล่ามไว้ตลอดเวลาบนเครื่องบิน
  • กฎระเบียบต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางมาจากที่ใด ดังนั้นควรตรวจสอบล่วงหน้าอย่างรอบคอบเสมอ 
  • เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่สนามบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสำหรับสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝน

วิธีการจอง

เราขอแนะนำให้คุณ ติดต่อเรา อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง หากคุณเดินทางพร้อมกับสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝน

สำหรับทุกเที่ยวบิน คุณต้องกรอก แบบฟอร์มการจองขึ้นเครื่องสำหรับสัตว์ที่มีชีวิต

สำหรับเที่ยวบินไปหรือกลับจากสหรัฐอเมริกา คุณต้องกรอก แบบฟอร์มการขนส่งทางอากาศสำหรับสัตว์ช่วยเหลือของกระทรวงคมนาคมสหรัฐ และ แบบฟอร์มรับรองการบรรเทาทุกข์สำหรับสัตว์ช่วยเหลือของกระทรวงคมนาคมสหรัฐ

สำหรับเที่ยวบินอื่นๆ ทั้งหมด คุณต้องกรอก แบบฟอร์มการจองขึ้นเครื่องสำหรับสุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝน

เราอาจปฏิเสธการขนส่งสุนัข หรือย้ายสุนัขไปยังห้องเก็บสัมภาระโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากสุนัขมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อห้ามการส่งสินค้าสำหรับต้นทางและปลายทาง

ผู้โดยสารที่เป็นโรคภูมิแพ้และสัตว์อื่นๆ บนเครื่อง

หากมีผู้ที่แพ้สัตว์และผู้โดยสารที่มีสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝนแล้วขอเดินทางบนเที่ยวบินเดียวกัน สัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝนจะได้รับสิทธิ์ก่อนโดยไม่คำนึงถึงเวลาในการจอง การแพ้ต้องได้รับการพิสูจน์โดยรายงานทางการแพทย์ที่ส่งมาก่อนเดินทาง

หากผู้โดยสารที่มีสัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝนและผู้โดยสารที่มีสัตว์เลี้ยงขอเดินทางในห้องโดยสารเดียวกันบนเที่ยวบินเดียวกัน สัตว์ช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกฝนจะได้รับสิทธิ์ก่อนโดยไม่คำนึงถึงเวลาในการจอง

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางกับสัตว์เลี้ยง

Flight Search panel loading...