Hüküm ve koşullar

Giriş

 www.etihad.comm.etihad.comwww.etihadholidays.comwww.etihadguest.comwww.etihadcargo.com ve Etihad Mobil uygulamaları (bundan böyle tek tek ve toplu olarak "Etihad Web Siteleri" olarak anılacaktır), Emirlik Kararnamesine göre kurulmuş ve tüzel kişiliğini Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Abu Dabi Emirliği'nde kazanmış bir Halka Açık Anonim Şirketi olan Etihad Airways PJSC ("Etihad") şirketine ait olup yine bu şirket tarafından işletilmektedir.

Etihad Web Sitelerini kullanmadan önce lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatlice gözden geçirin.

 

Etihad Havayolları

Siz ve Etihad arasındaki anlaşma

Etihad Web Sitelerine girip bu web sitelerini kullanarak, bu belgedeki ("Anlaşma") hüküm ve koşulları, değişiklik, sınırlama veya herhangi bir şart olmaksızın kabul etmeye razı olmuş sayılırsınız. İşbu Anlaşmayı akdetmeye ve bu belgede yer alan tüm hüküm ve koşullara uygun olarak Etihad Web Sitelerini kullanmaya ilişkin yasal haklara ve yeterliğe sahip olduğunuzu açıkça beyan ve garanti edersiniz.

 

Hükümlerin değiştirilmesi

Etihad, Etihad Web Sitelerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu mümkün olduğunca sağlamak için çaba gösterir. Ancak zaman zaman hatalar ortaya çıkabilir. Etihad, Etihad Web Sitelerinde yer alan bilgilerdeki hatalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Etihad Web Siteleri, diğer bilgilerin yanı sıra, Etihad veya üçüncü bir tarafın sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi içerir. Etihad Web Sitelerindeki bu bilgiler ve diğer tüm materyaller iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır. Etihad Web Sitelerini kullandığınızda, Etihad'ın Hüküm ve Koşulları, Müşteri Hizmetleri Politikasını ve/veya Etihad Web Sitelerinde verilen diğer bilgileri istediği zaman, önceden haber vermeksizin yenileme, değiştirme veya tadil etme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan edersiniz. 

Değiştirilen hüküm ve koşullar, Etihad Web Sitelerinde yayımlandığı anda yürürlüğe girer ve önceden Etihad Web Siteleri üzerinden yapılmış sözleşmeye dayalı anlaşmaları geriye dönük olarak etkilemez. Etihad Web Sitelerine her girdiğinizde bu hüküm ve koşulları yeniden okumalı ve ilgili tüm hüküm ve koşullardan haberdar olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu bağlamda, yapılan bir değişikliğin ardından Etihad Web Sitelerine girmeye ve siteleri kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş hüküm ve koşulları kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır. 

 

Sitenin kullanılabilirliği

Etihad, Etihad Web Sitelerinin ve ilgili hizmetlerin kullanılabilir olması için makul tüm çabayı göstermekle birlikte bunların devamlı veya kesintisiz şekilde kullanımda olacağını garanti edemez.

 

Garantilerin reddi ve sorumluluğun sınırlanması

Etihad, Etihad Web Sitelerine ilişkin olarak ne açık ne de zımni hiçbir garanti veya teminat vermemekte olup, kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, bu gibi bütün garanti veya teminatları reddeder.

Etihad Web Sitelerine erişiminizin ve bu web siteleri üzerinde yer alan veya bunlar yoluyla ulaşılan yazılım ve diğer materyallerle ilgili kullanımınızın getirdiği tüm riskler size aittir. Etihad bu gibi yazılımların güvenilirliği, istikrarlılığı veya virüs içermediğiyle ilgili hiçbir garanti vermez.

Yürürlükteki yasalara tabi olmak kaydıyla; sözleşme ihlali, haksız fiil, ihmal, ürün sorumluluğu ya da başka bir nedene dayanıp dayanmamasına bakılmaksızın Etihad Web Sitelerini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan ya da herhangi bir şekilde bununla ilgili olan her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai, cezalandırıcı veya risk nedeniyle ortaya çıkan hasarların (kâr kayıpları, tasarruf veya gelir kayıpları, veri veya bilgi kayıpları ya da kullanılmaz hale gelişi ile sınırlı olmaksızın) sorumluluğu Etihad tarafından hiçbir koşulda kabul edilmez.

Bu hükme Etihad Web Siteleri üzerinden alınmış her türlü bilgi, ürün veya hizmetler ya da Etihad Web Siteleri aracılığıyla akdedilmiş sözleşmeler dahil olup Etihad tarafından gerçekleştirilen havayolu taşımacılığı (Etihad Web Sitelerinde sunulan rezervasyon motoru kullanılarak alınmış biletler bağlamında) hariçtir. Havayolu taşımacılığı, taşıma koşullarına ve ilgili uluslararası sözleşmelere tabidir.

 

Kabul edilebilir kullanım

Etihad Web Sitelerini kullanırken aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız:

 • Bu siteleri yalnızca Etihad'ın sunduğu ürün ve hizmetlerin kullanılabilirlik durumunu öğrenmek ve geçerli rezervasyonlar ve işlemler yapmanızı sağlamak için kullanmak. Etihad Web Sitelerini yalnızca ticari olmayan, kişisel amaçlarla kullanmayı kabul edersiniz. 
 • Etihad Web Sitelerindeki hizmetleri yalnızca geçerli/meşru rezervasyonlar yapmak için kullanmak.  
 • Sahte rezervasyon veya talep beklentisi ile rezervasyon yapmamak. Etihad bir ya da daha fazla varış yerine aynı tarihte veya yakın tarihte yapılan birden fazla rezervasyona ilişkin onayların tamamını haber vermeksizin iptal edebilir.
 • Etihad Web Sitelerinin "görünümünü" oluşturan arayüzü veya alt yapıyı oluşturan yazılım kodlarını bozmamak, değiştirmemek veya bunlara müdahale etmemek.
 • Etihad Web Sitelerine veya ilgili alt yapıya makul olmayan veya ölçüsüz oranda yük getirecek hiçbir eylemde bulunmamak.
 • Ödeme günü gelen tüm meblağların tam olarak ve zamanında ödenmesi, fiyat, ürün veya hizmetlerin kullanılabilirliğiyle ilgili tüm kurallara uyulması ile sınırlı olmaksızın satın alımla ilgili tüm hüküm ve koşullarımız. Etihad Web Sitelerinin kullanımından doğan tüm ücretler, maliyetler, vergiler ve harçlar sadece sizin sorumluluğunuzdadır.
 • Etihad Web Sitelerindeki materyallerin işlevselliğine zarar verecek veya zarar verme ihtimali olan, buna müdahale eden, erişimi aksatan veya bu materyallerin işlevselliğini kesintiye uğratan veya bozan hiçbir eylemde bulunmamak; ayrıca bir yazılımın veya ekipmanın işlevselliğine müdahale etmek, bunu imha etmek veya sınırlamak için hazırlanmış bilgisayar virüslerini veya diğer kodları, dosyaları ya da programları içeren materyalleri karşıya yüklememek.
 • Onur kırıcı, hakaret içeren, saldırgan, ihlal niteliğinde, müstehcen, kaba, zararlı, tehditkar, kötü sözler içeren, haksız, ırksal ya da etnik açıdan uygunsuz veya başka bir şekilde kanunlara aykırı materyalleri veya bilgileri yayınlamamak, dağıtmamak ya da başka şekilde karşıya yüklememek veya zincirleme mektuplar, istenmeyen postalar, "spam" materyalleri veya başka herhangi bir şekilde olabilecek toplu mesajları göndermemek.
 • Özel hayatın gizliliği hakları da dahil olmak üzere diğer kişilerin haklarını tehdit veya taciz etmemek, tehditkar hareketlerde bulunmamak, kötüye kullanmamak, engellememek veya başka bir şekilde ihlal etmemek.
 • Etihad Web Sitelerine veya Etihad Web Sitelerindeki özel alanlara ya da üye hesabı alanlarına yetkisiz erişim elde etmemek veya elde etmeye çalışmamak, başka biriymiş gibi davranmamak veya başka birini tanıdığınıza ilişkin yalan beyanda bulunmamak.
 • Etihad'ın veya bağlı şirketlerinin ya da üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek, zarara uğratacak veya engelleyecek hiçbir şey yapmamak, yapılmasına neden olmamak veya izin vermemek. Ayrıca, başka herhangi bir şekilde kanunlara aykırı olan ya da Etihad açısından yükümlülük doğurabilecek hiçbir şey yapmamak.
 • İşbu Anlaşmayı veya ilgili mevzuatı başka herhangi bir şekilde ihlal etmemek.

 

Etihad, bu hüküm ve koşullardan herhangi birini ihlal etmiş olduğunuzu veya Etihad Web Sitelerini kullanırken uygun olmayan birtakım başka davranışlarda bulunduğunuzu düşünmesi halinde aşağıdakilere ilişkin haklarını saklı tutar:

 • Bu hüküm ve koşulları ihlal etmiş olduğunuz konusunda sizi uyarmak ve bu davranışa son vermenizi rica etmek;
 • Yayınlamış olabileceğiniz materyalleri veya içeriği size haber vermeksizin silmek;
 • Etihad Web Sitelerini kullanımınızla ilgili önlemler almak (erişiminizi sonlandırmak, askıya almak veya kısıtlamak dahil) ve kullanımınızı önlemek;
 • Etihad'da yaptırmış olabileceğiniz rezervasyonları size danışmadan iptal etmek;
 • Faaliyetlerinizi internet, mobil veya telekom sağlayıcıları gibi servis sağlayıcılarına ve/veya ilgili makamlara bildirmek;
 • Size karşı dava açmak.

 

Telif hakkı ve ticari markalar

Etihad Web Sitelerindeki tüm içerik telif haklarıyla korunmaktadır.

Etihad Web Siteleri ticari kullanım için değil kişisel kullanımınız içindir. Etihad Web Sitelerinden elde ettiğiniz hiçbir bilgiyi, yazılımı, ürünü veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, ifa edemez, çoğaltamaz, yayımlayamaz, lisansını veremez, kendisinden türetilmiş işler oluşturamaz, devredemez veya satamazsınız.

Etihad Web Sitelerinde atıfta bulunulan Etihad, Etihad Holidays, Etihad Cargo ve Etihad'ın diğer tüm ürün veya ticari adları Etihad olarak bizim ticari markalarımız veya tescilli ticari markalarımızdır. Burada belirtilen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

 

Web sitesi rezervasyonları

1. İstediğiniz kabin sınıfında rezervasyon yaptırabilirsiniz: The Residence, First, Business veya Economy Class. Rezervasyonunuz, uygulanabilir fiyat koşullarına ve o fiyat grubunda koltuk bulunmasına bağlıdır. Rezervasyon teyidi için, rezervasyon sırasında banka kartı, kredi kartı veya başka bir ödeme şekli ile çevrimiçi ortamda ödeme yapmanız gereklidir.

2. Fiyatlarımızın, uçuşunuzun başlangıç noktasına göre otomatik olarak gösterildiğini unutmayın. Ödeme sağlayıcınız, rezervasyon sayfasında gösterilen fiyat için farklı döviz kurları uygulayabilir. Bu nedenle, Etihad Havayolları'nın sorumlu olmadığı ek ücretler doğabilir. Sunulan ödeme seçenekleri, her uçuşun başlangıç noktasına göre değişir. 

3. Verilen bilet fiyatlarına yurt dışına çıkış vergileri, yolcu hizmet vergileri, havaalanı vergileri gibi havaalanı ya da ziyaret ettiğiniz ülkelerin idari mercileri tarafından konulan tüm vergiler, harçlar ve ücretler dahildir. Toplam ücret, rezervasyon özeti panelinde gösterilir

4. Etihad web sitelerinde, yetişkinler ve çocuklar (2 ‑ 11 yaş) dahil olmak üzere, tek seferde en fazla 9 yolcu için çevrimiçi rezervasyon yapılabilir. Her bir bebeğe bir yetişkinin eşlik etmesi şartıyla, bir rezervasyon kapsamındaki Bebek sayısı en fazla 9 olabilir. 

5. Yalnız başına seyahat edecek bir bebek için çevrimiçi rezervasyon yapamaz veya bir yetişkin için zaten mevcut bir rezervasyona çevrimiçi olarak bir bebek ekleyemezsiniz. Mevcut bir rezervasyona bebek eklemeniz gerekirse, lütfen İletişim Merkezini arayın.

6.  İki yaşından küçük misafirler Bebek olarak, 2‑11 yaş arasındaki misafirler çocuk olarak sınıflandırılır; yaş sınırları rezervasyonun yapıldığı tarih değil seyahat tarihi için belirlenmiştir. 

7.  Bu nedenle, ikinci doğum gününde seyahat eden bir çocuk, bebek olarak değil çocuk olarak nitelendirilir ve dahil olduğu yaş sınıflandırmasına uygun bir bilete sahip olması gerekir. Çevrimiçi olarak bir Yetişkin ücreti ödemek ve ardından çevrimiçi Refakatsiz Çocuk formunu doldurmak yoluyla, Refakatsiz Çocuk hizmeti talebinde bulunabilirsiniz. Ek ücretler uygulanabilir.

8. Değişiklikler ve iadeler

Rezervasyon değişikliği veya iptal işlemlerinizi çevrimiçi olarak yapabilir veya İletişim Merkezimizi arayabilirsiniz. Değişiklikler ve iptaller de dahil tüm rezervasyonlar Hüküm ve Koşullar'a, Müşteri Hizmetleri Politikası'na, Genel Taşıma Koşulları'na ve geçerli tüm bedel ve yükümlülüklere (bilet ücreti kuralları ve Misafir Hizmet Bedeli dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) tabidir.

- Değişiklik ücretleri, seçtiğiniz Ücret Seçeneğine bağlıdır. Rezervasyon sırasında birden çok Ücret Seçeneğini seçtiyseniz, en kısıtlı olan ücret kuralları geçerli olur.

- İade kuralları, seçtiğiniz Ücret Seçeneğine bağlıdır. Rezervasyon sırasında birden çok Ücret Seçeneğini seçtiyseniz, en kısıtlı olan ücret kuralları geçerli olur. Daha önce değişiklik yaptığınız bir bileti iade etmek için orijinal biletin iade kuralları geçerli olur.

Rezervasyonlarınızı, kalkıştan en fazla 2 saat öncesine kadar değiştirebilirsiniz. Kredi/banka kartıyla ödenen uygun rezervasyonlar için, biletin düzenlenmesinden 5 gün sonra, kalkıştan 2 saat öncesine kadar, çevrimiçi olarak iade talep edebilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki misafirlerimiz için, rezervasyonlarınızı planlanan kalkış tarihi ve saatinden en az 7 gün önceden yapmış olmanız şartıyla, rezervasyondan sonra 24 saat içinde iptal işlemi yapabilir ve parayı eksiksiz olarak iade alabilirsiniz.

 

Banka ve kredi kartlarının kullanımı

1.  Yerel Kredi ve Banka Kartları genellikle kabul edilmektedir, ancak nihai onay kartı veren bankanın kabul kurallarına bağlıdır. Mevcut olduğu durumlarda, alternatif bir ödeme şekli seçmeniz de mümkündür.

2. Kart hamilinin doğrulama amacıyla bu satın alma işlemine ilişkin borç ayrıntılarını ve rezervasyon referansını veya bilet numarasını gösteren ödeme kartının hesap özetinin bir kopyasını, kalkıştan önceki 48 saat içinde şu adrese göndermesi gerekebilir: PV@etihad.ae. Ödeme kartı, yukarıda sözü edilen yöntemlerden biriyle doğrulanamazsa bu rezervasyon kapsamında seyahat eden yolcuların seyahat etmesine izin verilmez, yeni bir bilet rezervasyonu yapmanız ve bu biletin tam ücretini ödemeniz gerekir. Ödeme kartınız incelenirken, şirketimiz rezervasyonunuzu herhangi bir zamanda iptal etme hakkını saklı tutar.

3. Visa veya MasterCard ile yapılan ödemelerde, kredi kartınızı Veren Bankaya bağlı olarak, “Verified by Visa” veya “MasterCard Secure” sayfası üzerinden ilave güvenlik kontrolü işlemlerini tamamlamanız gerekebilir. Bu kimlik doğrulama hizmetine kaydolmadıysanız lütfen kaydolmak için bankanızla iletişime geçin. Daha fazla bilgi için, lütfen kredi kartınızı veren Banka ile irtibata geçin.

4.  Etihad, yukarıda belirtilen banka ve kredi kartı kurallarına uyulmaması halinde yolcuyu taşımayı reddetme hakkını saklı tutar.

Sorumluluk Reddi: Etihad Havayolları, kredi kartı bilgilerinin verilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar, ziyan, kötüye kullanma ya da yetkisiz erişimden dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmez. Etihad Havayolları, söz konusu zararların ortaya çıkma ihtimali konusunda önceden bilgilendirilmiş olsa dahi, bu web sitesindeki kredi kartı kullanımı ile ilgili bilgilere dayanarak yaptığınız herhangi bir işlem veya verdiğiniz herhangi bir karardan dolayı sorumlu ve yükümlü olmayacaktır.

 

Taşıma koşulları

Yolcuların ve bagajlarının hava yoluyla taşınması, ilgili taşıyıcının Taşıma Koşullarına tabidir. Uçuşlarımızla ilgili olarak lütfen Genel Taşıma Koşulları belgemizi okuyun.

Almanya'da satın alınan biletler için Taşıma Koşulları belgemizi okuyun.

Kanada Yolcu Koruma Bilgileri belgemizi okuyun.

Yolcuların ve bagajlarının taşınması, ayrıca 1929 tarihli Varşova Sözleşmesi'ne veya 1999 tarihli Montreal Sözleşmesi'ne ve belirli durumlarda taşıyıcının sorumluluğunu sınırlayan ya da şarta bağlayan diğer ilgili kanunlara tabi olabilir.

 

Seyahat gereksinimleri

Seyahat ettiğiniz veya transit geçiş yaptığınız bazı uçuş noktaları için vize almanız gerekebilir. Seyahat için gerekli olan bu gibi vizeleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun yanı sıra seyahatinizin süresi boyunca geçerli olan ve gireceğiniz tüm ülkeler için kabul edilebilir bir son kullanma tarihine sahip bir pasaportunuz olmalıdır. Pasaport ve vize gereksinimleri hakkında daha fazla bilgiyi seyahat edeceğiniz ya da transit geçiş yapacağınız ülke veya ülkelerin elçiliklerinden alabilirsiniz.

Bazı ülkeler, giriş veya aktarma öncesinde bağışıklık sistemine yönelik aşıları olmanızı (ve bunun kanıtını sunmanızı) ve/veya yeterli seyahat sigortasına sahip olmanızı talep etmektedir. Bu gereklilikleri bilmek ve yerine getirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Gizlilik politikası

Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen buraya tıklayın.

 

Çerez politikası

Çerez Politikamızı görmek için lütfen buraya tıklayın.

 

Zararın tazmini taahhüdü

Etihad Web Sitelerinin kullanımıyla ilgili bir koşul olarak, Etihad Web Sitelerini kullanmanız neticesindeki talepler (doğru olması halinde işbu hüküm ve koşulların sizin tarafınızdan ihlali anlamına gelecek iddiaların söz konusu olduğu talepler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) nedeniyle ortaya çıkmış her türlü yükümlülük, masraf (avukat ücretleri dahil) ve zararla ilgili bizi tazmin edeceğinizi kabul edersiniz.

 

Üçüncü taraf web sitelerine ve uygulamalara verilen bağlantılar

Etihad Web Sitelerinde üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine bağlantı ve işaretçiler bulunabilir. Etihad, bu gibi üçüncü taraf sitelerdeki bilgileri, ürünleri veya hizmetleri hiçbir şekilde yönetmez veya kontrol etmez. Üçüncü taraflara bağlantılar ve işaretçiler, yalnızca sizin rahatlığınız için sitemizde yer almaktadır ve bu gibi üçüncü taraf sitelerin tarafımızdan onaylandığı anlamına gelmez. Üçüncü taraflara bağlantıların ve işaretçilerin kullanılmasıyla ilgili yegane sorumluluk size aittir.

 

Şikayetler

Etihad Web Siteleriyle ilgili memnun olmadığınız herhangi bir konu ya da Etihad'ın sunduğu herhangi bir hizmetle ilgili şikayetleriniz varsa lütfen bize ulaşın.

 

Kanun ve yargı alanı seçimi

Etihad Web Sitelerini kullanımınız ve Etihad hüküm ve koşulları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kanunlarına tabidir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Emirliği'ndeki mahkemelerin münhasır olmayan yargı hakkına riayet etmeyi kabul edersiniz. Etihad, yasal kovuşturmayı bulunduğunuz ülkenin mahkemelerine taşıma hakkını saklı tutar.

Bu hüküm ve koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen buraya tıklayarak sorularınızı e-posta yoluyla bize gönderin.

 

AB sınırları içerisinde bulunan havalimanlarında uçuş aksaklıkları yaşanması durumunda yolcuların sahip olduğu haklara ilişkin bilgiler

Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan bir havalimanı çıkışlı uçuşu olan yolculara yönelik, politikalarımız ve uçağa kabul edilmeme, uçuşun rötar yapması veya uçuş iptali durumlarında sahip olunacak haklar ile ilgili bilgilendirme

Bu bildirim 261/2004 Sayılı Avrupa Yönetmeliği (EC) ("Yönetmelik") ile belirlenmiş ve aşağıdaki durumlarda sizin için geçerli olacak olan haklarınıza ilişkin önemli bilgiler içermektedir: 

 • Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan ve Etihad Havayolları tarafından işletilen bir havalimanından yapılacak bir uçuşta onaylanmış ve doğrudan ya da dolaylı olarak kamuya uygulanan bir ücret üzerinden satın alınmış rezervasyonunuz olması ve 
 • (uçuşunuzun iptal edildiği durumlar haricinde) Genel Taşıma Koşullarımızda veya ilgili yönetmelikte tarafımızdan belirlenmiş Check-in Süresi Bitiminden önce check-in amacıyla kendinizi ibraz etmiş olmanız ve 
 • isteğimiz dışında uçağa kabul edilmemeniz ve bu uçağa kabul edilmeme durumunun gerekçesinin Genel Taşıma Koşullarımız veya ilgili yönetmelikte öngörülen bir durum olmaması 
 • veya uçuşunuzun planlanan kalkış saatini dört saatten fazla aşacak biçimde rötar yapması (Larnaka veya Atina çıkışı uçuşlarda, bu belirtilen gecikmenin planlanan kalkış saatini üç saatten fazla aşmış olması gerekir) veya
 • Etihad Havayolları tarafından uçuşun iptal edilmesi.
Binişin reddedilmesi Uçuş rötarı Uçuş iptali
Rezervasyonu onaylanmış bir yolcu için boş koltuk bulunmaması durumunda, isteğimiz dışında başka yolcuların uçağa kabul edilmemesinden önce, birlikte üzerinde anlaşmaya varabileceğimiz haklar karşılığında koltuklarından feragat edebilecek gönüllüler aranacaktır. Yeterli sayıda gönüllü olmaması ve sizi isteğimiz dışında uçağa kabul edemememiz durumunda, aşağıda belirtilen haklara sahip olacaksınız.  Makul şartlarda uçuşunuzun planlanan çıkış saatinden dört saat veya daha fazla (Larnaka veya Atina çıkışlı uçuşlarda üç saat veya daha fazla) rötar yapmasını beklememiz durumunda, aşağıda belirtilen haklara sahip olacaksınız. 

Uçuşunuzun iptal edilmesi durumunda, şu koşullar haricinde aşağıda belirtilen haklara sahip olacaksınız:

 • uçuş iptalinin planlanan kalkış tarihinden en az iki hafta önce tarafınıza bildirilmesi veya
 • uçuş iptalinin planlanan kalkış tarihinden önce iki hafta ila yedi gün içerisinde tarafınıza bildirilmesi ve size planlanan kalkış saatinden en fazla iki saat önce yola çıkmanıza ve planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra son varış noktasına ulaşmanıza olanak sağlayacak şekilde bir güzergah değişikliği teklif edilmesi veya 
 • uçuş iptalinin planlanan kalkış tarihinden en fazla yedi gün önce tarafınıza bildirilmesi ve size planlanan kalkış saatinden en fazla bir saat önce yola çıkmanıza ve planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra son varış noktasına ulaşmanıza olanak sağlayacak şekilde bir güzergah değişikliği teklif edilmesi veya 
 • (herhangi bir "Tazminat Hakkı" ile ilgili olarak) iptalin siyasi iktidarsızlık, güvenlik ve emniyet gerekçeleri, hava muhalefeti, işçi-işveren anlaşmazlıkları veya hava trafiği kontrol olanaklarının yerine getirilememesi veya gecikmeli olarak yerine getirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Etihad Havayolları tarafından tüm makul önlemler alınmış olmasına rağmen önlenemeyen olağandışı durumlardan kaynaklandığını kanıtlayabilirsek.

1. TAZMİNAT HAKKI

İsteğimiz dışında uçağa kabul edilememeniz veya uçuşunuzun iptal edilmesi durumunda (yukarıda bahsedilen istisnanın geçerli olmaması şartıyla), tarafımızdan aşağıda belirtilen tutarda tazminat almaya hak kazanacaksınız: 

 • En fazla 3500 km mesafede olan tüm uçuşlarda 400 €uro veya 
 • 3500 km'den daha fazla mesafede olan tüm uçuşlarda 600 €uro. 

Yukarıda öngörülen tazminat tutarı, size alternatif uçuşlarda güzergah değişikliği teklif edebilmemiz ve bu güzergah değişikliği yapılan uçuşların varış saatinin rezervasyon yapılmış uçuşun planlanan varış saatini aşağıda belirtilen sürelerden daha fazla aşmaması durumunda %50 oranında düşürülecektir: 

 • en fazla 3500 km mesafede olan tüm uçuşlarda üç saat veya 
 • 3500 km'den daha fazla mesafede olan tüm uçuşlarda dört saat. 

Mesafeler büyük daire rotası yöntemine göre ölçülmektedir. 

2. PARA İADESİ VEYA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Uçağa kabul edilmemeniz (istem dışı veya isteğe bağlı olarak) veya uçuşunuzun iptal edilmesi durumunda aşağıdaki seçeneklerden birini tercih etme hakkınız da olacaktır: 

(a) bilet bedelinin yolculuk yapılmayan kısım veya kısımlarının satın alındığı fiyat üzerinden iadesi veya 

(b) son varış noktasına ulaşmanıza yönelik mümkün olan en erken fırsatta benzer yolculuk koşulları altında güzergah değişikliği veya

(c) son varış noktanıza, boş koltuk bulunmasına bağlı olarak size uygun ileri bir tarihte, benzer yolculuk koşulları altında güzergah değişikliği. 

Uçuşunuzun en az beş saat rötar yapması ve sizin yolculuk yapmamayı tercih etmeniz durumunda, yukarıda belirtilen (a) maddesi uyarınca para iadesi alma hakkınız olacaktır. 

3. BAKIM HAKKI

İsteğimiz dışında uçağa kabul edilmemeniz veya uçuşunuzun iptal edilmesi ya da 4 saatten fazla rötar yapması durumunda, (Larnaka veya Atina çıkışlı uçuşlarda 3 saat veya daha fazla), aşağıdaki olanakları size ücretsiz olarak sunacağız: 

 1. uçağın kalkışını daha fazla geciktirmemesi koşuluyla, bekleme süresiyle ilişkili olarak yiyecek ve içecek kuponu; 
 2. iki adet telefon görüşmesi, teleks veya faks mesajı ya da e-posta; 
 3. bir ya da iki gece kalınması gereken durumlarda veya beklediğinizden daha uzun süre kalma zorunluluğu doğması durumunda otelde konaklama; 
 4. havalimanı ve konaklanacak yer (otel veya diğer) arası aktarma. 

Uçuşunuzun yukarıda belirtilen "Uçuş Rötarları" kısmında belirtildiği şekilde rötar yapması veya kalkılacak havalimanına ulaşmadan önce size bildirimde bulunulmadan iptal edilmesi durumunda, Etihad Havayolları size yukarıdaki (a) ve (b) maddesinde verilen teklifleri sunacaktır. 

Rötar ya da iptal sonrası güzergah değişikliği yapılması sonucunda, yeni varış zamanınızın makul koşullarda başlangıçtaki varış tarihinin en az ertesi günü olmasının beklendiği durumlarda, size yukarıdaki (c) ve (d) maddesinde verilen teklifler de sunulacaktır.

Etihad Havayollarının yukarıda belirtilen bakım imkanlarını ayarlamasının mümkün olamadığı durumlarda, aşağıdaki adrese başvurmanız üzerine makul koşullarda yapılmış masraflarınızı tazmin edeceğiz: etihad.com/feedback Guest Relations Department, Etihad Airways, P.O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Yolculuğunuz İspanya'da başladıysa talep formu doldurmanız ve bunu etihad.com/feedback vasıtasıyla yüklemeniz gerekir. Ayrıca tamamlandıktan sonra talebinizi şu adrese göndermeniz gerekebilir: Spanish Aviation Safety Agency (AESA):

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD AEREA (AESA)

Paseo de la Castellana 112.

28046 Madrid,

España

(+34) 91 396 82 10

siru.aesa@fomento.es

AESA ile iletişime geçmeden önce talebinizi Etihad Havayolları'na göndermelisiniz.

Bu belgeyi AESA'ya gönderirken şunları eklemeniz istenecektir:

 • Pasaport fotokopisi, DNI veya NIE
 • Havayoluna veya havaalanı işletmecisine iletilen şikayetin ve varsa alınan yanıtların kopyası
 • Rezervasyon referansınızın, bilet numaranızın veya biniş kartınızın kopyası
 • Yolcu tarafından yasal temsilci seçildiği durumlarda, vekaletname

Her bir Avrupa Birliği Üye Ülkesi tarafından kurulan farklı Ulusal Yürütme Organlarının iletişim bilgileri için buraya tıklayın.

Misafirler şunları kabul eder:

 • bu amaç için etkinleştirilen veri aracılık platformlarına veya sistemlerine danışılması
 • Şikayeti dinleme yetkisinin başka bir Üye Devlete ait olması durumunda, şikayetin AESA'ya veya sorumlu kuruluşa iletilmesi

 

Uzun süreli pist rötarlarına yönelik acil durum planı

Etihad'ın uzun süreli pist rötarlarına yönelik acil durum planında, uzun süreli bir rötar boyunca Etihad'ın yapacakları ABD Ulaştırma Bakanlığı (DoT) mevzuatına uygun olarak açıklanmaktadır. Bu plan ABD web sitemizde mevcuttur, buraya tıklayın

 

Ekstra ayak uzatma yeri olan koltuk

Ekstra ayak uzatma yeri politikamızı görüntülemek için lütfen buraya tıklayın .

Faydalı bağlantılar