สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าพื้นที่ปลอดภัยของท่าอากาศยาน

 สิ่งที่ห้ามนำเข้าจุดคัดกรองและพื้นที่ปลอดเชื้อ/ปลอดภัยของท่าอากาศยานและห้องโดยสารของเครื่องบิน

หมายเหตุ: สิ่งต้องห้ามบางรายการอาจสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยเป็นสัมภาระเช็คอินสำหรับบางกรณี/ตามกฎบางประการ


ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าพื้นที่ต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยหรือเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน:


• กระสุนปืน
• เชื้อปะทุระเบิด
• ฟิวส์และตัวจุดระเบิด
• ระเบิดและอุปกรณ์ระเบิด
• ระเบิดปลอมหรือสิ่งเทียมระเบิดปลอม รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์
• ระเบิดมือ
• ก๊าซและบรรจุภัณฑ์ก๊าซ (เช่น บิวเทน โพรเพน อะเซทิลีน ออกซิเจน)
• ดอกไม้ไฟ พลุไฟ หรือดอกไม้ไฟชนิดอื่นๆ (รวมถึงพลุที่ใช้ในงานเลี้ยงและพลุของเล่น)
• ไม้ขีดที่ไม่มีการป้องกัน
• กระป๋องควันหรือตลับควัน
• เชื้อเพลิงเหลวที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมัน/ก๊าซโซลีน ดีเซล น้ำมันไฟแช็ค แอลกอฮอล์ เอธานอล
• สีสเปรย์
• น้ำมันสนและทินเนอร์ผสมสี
• เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอกอฮอล์เกิน 70%
 สิ่งที่ห้ามนำเข้าจุดคัดกรองและพื้นที่ปลอดเชื้อ/ปลอดภัยของท่าอากาศยานและห้องโดยสารของเครื่องบิน

หมายเหตุ: สิ่งต้องห้ามบางรายการอาจสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยเป็นสัมภาระเช็คอินสำหรับบางกรณี/ตามกฎบางประการ


ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าพื้นที่ต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยหรือเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน:


• ปืนสั้น ปืนลูกโม่ ปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง ปืนลูกกลม ฯลฯ
• สิ่งเทียมอาวุธปืนและปืนปลอม
• ส่วนประกอบของอาวุธปืน (ไม่รวมกล้องเล็งและอุปกรณ์กล้องส่อง)
• ปืนของเล่นทุกชนิด
• หน้าไม้
• หนังสติ๊ก
• ฉมวกและปืนหอก
• อุปกรณ์สร้างแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เช่น เครื่องช็อควัว อาวุธที่ใช้พลังการเคลื่อนตัวในอากาศ ฯลฯ
• ไฟแช็คที่มีรูปทรงคล้ายปืน
 สิ่งที่ห้ามนำเข้าจุดคัดกรองและพื้นที่ปลอดเชื้อ/ปลอดภัยของท่าอากาศยานและห้องโดยสารของเครื่องบิน

หมายเหตุ: สิ่งต้องห้ามบางรายการอาจสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยเป็นสัมภาระเช็คอินสำหรับบางกรณี/ตามกฎบางประการ


ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าพื้นที่ต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยหรือเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน:

• กรดและด่าง เช่นแบตเตอรี่แบบเปียกที่อาจจะกระเด็นหรือหยดได้
• สารกัดกร่อน สารฟอก เช่น ปรอท คลอรีน
• สเปรย์ที่ก่อให้อาการทุพพลภาพหรือสูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริก เสปรย์พริกไทย แก๊สน้ำตา
• สารกัมมันตรังสี เช่น ไอโซโทปที่ใช้ทางการแพทย์หรือการค้า
• สารพิษต่างๆ
•  สารชีวภาพที่ติดเชื้อหรือเป็นอันตราย เช่น เลือดที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย และไวรัส
• วัสดุที่สามารถก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้
• เครื่องดับเพลิง
• บุหรี่ไฟฟ้า 

สิ่งที่ห้ามขนเป็นสัมภาระกับสายการบินเอทิฮัด

ห้ามนำสิ่งเหล่านี้ติดตัวเข้าห้องโดยสาร แต่สามารถโหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระได้:
อาวุธแหลมและวัตถุแหลมคม

อาวุธแหลมและวัตถุแหลมคม

• ขวานเล่มใหญ่และเล่มเล็ก
• ลูกธนูและลูกดอก
• ฉมวกและหอก
• พลั่วและขวานน้ำแข็ง
• สเก็ตน้ำแข็ง
• มีดพับหรือมีดที่ล็อคได้พร้อมด้วยใบมีดทุกขนาด
• มีด
• มีดตัดเนื้อ
• มีดขนาดใหญ่
• ที่โกนหนวดและใบมีด (ยกเว้นมีดโกนหนวดแบบนิรภัยหรือแบบใช้แล้วทิ้งที่มีใบมีดอยู่ในกล่อง)
• ดาบโค้ง ดาบ และกระบี่
• มีดผ่าตัด
• กรรไกรที่มีใบมีดยาวกว่า 6 ซม.
• ไม้ค้ำสกี ไม้ค้ำเดินเขา/ปีนเขา
• ดาวกระจาย
• เครื่องมือที่สามารถใช้เป็นอาวุธสำหรับแทงหรือฟัน เช่น สว่าน ดอกสว่าน เครื่องตัดกล่อง มีดอเนกประสงค์ เลื่อน ไขควง ชะแลง ค้อน คีม ประแจ กุญแจเลื่อน หัวพ่นไฟ  
อุปกรณ์ที่ทื่อ

อุปกรณ์ที่ทื่อ

• ไม้เบสบอลหรือซอฟต์บอล
• ไม้หรือกระบอง
• ไม้คริกเก็ต
• ไม้กอล์ฟ
• ไม้ฮ็อกกี้
• ไม้ลาครอส
• ไม้พายเรือคายัคและเรือแคนู
• สเก็ตบอร์ด
• ไม้คิวสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด และพูล
• คันเบ็ดตกปลา
• อุปกรณ์ศิลปะป้องกันตัว เช่น สนับมือ ไม้ กระบอง ไม้นวดข้าว กระบองสองท่อน ท่อนเหล็ก  

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าสิ่งของที่กล่าวถึงอาจจะไม่ถูกปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันในสายการบินอื่นๆ หรือในท่าอากาศยานบางแห่ง เราจะไม่รับผิดชอบหากสายการบิน/ท่าอากาศยานบางแห่งไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ขึ้นเครื่อง

คำแนะนำและเคล็ดลับ

โปรดล็อกสัมภาระที่เช็คอินของคุณเสมอ เก็บกุญแจไว้กับตัวเผื่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานต้องการตรวจกระเป๋าของคุณ 

ห้ามทิ้งสัมภาระไว้โดยไม่ดูแลหรือถือถุงหรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ให้ผู้อื่น หากคุณต้องการนำยาติดตัวเดินทางไปกับคุณ ให้เก็บไว้ในกระเป๋าถือ เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมและนำใบสั่งยาติดตัวไปด้วย

รายงานการสูญหาย ล่าช้า หรือเสียหายของสัมภาระก่อนออกจากท่าอากาศยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือในการจัดสัมภาระใช่ไหม ต่อไปนี้คือคำแนะนำในการจัดสัมภาระของคุณ:


• เดินทางด้วยความคล่องตัว คุณจะสนุกกับเดินทางยิ่งขึ้นหากคุณมีกระเป๋าที่ต้องดูแลน้อยลง - และมีกระเป๋าพกติดตัวที่เบาลง
• นำป้ายสายการบินเก่าออกจากกระเป๋าของคุณเพราะอาจทำให้เกิดความสับสน ติดชื่อและรายละเอียดติดต่อของคุณทั้งต้นทางและปลายทางไว้ที่สัมภาระ โปรดเก็บสำเนาข้อมูลดังกล่าวไว้ในกระเป๋าด้วย - ในกรณีที่กระเป๋าของคุณสูญหาย ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามสัมภาระดังกล่าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• หากคุณคิดว่าจะมีปัญหาในการจดจำสัมภาระ โปรดทำเครื่องหมายด้วยป้ายหรือฉลากสีสันสดใสเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตสัมภาระของคุณ

ข้อห้ามเกี่ยวกับการนำสิ่งของเข้าประเทศ

เมืองมาเล - สุรา หมู ผลิตภัณฑ์จากหมู เป็นสิ่งต้องห้ามมิให้นำเข้ามัลดีฟ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้