ฝ่ายจัดหาและ

จัดซื้อ

ทีมงานฝ่ายจัดหาและ&จัดซื้อ (S&P) ของสายการบินเอทิฮัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและจัดการสินค้าและบริการสำหรับองค์กรของเรา ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน บริการจัดการสนามบินและภาคพื้นดิน สัญญาด้านไอที และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์และสิ่งอำนวยความสะดวก หากคุณสนใจที่จะทำงานกับเรา เพียงแค่ลงทะเบียนเลยตอนนี้

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อระบบการจัดซื้อของเรา

เราได้ทำการเปลี่ยนแปลง Ariba ซึ่งเป็นระบบการจัดซื้อทางออนไลน์ของเราตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 เพื่อปรับปรุงให้การทำงานกับเราง่ายขึ้นมาก

คุณควรได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ คุณสามารถใช้รหัสผู้ใช้งานเครือข่าย Ariba และรหัสผ่านเพื่อดำเนินการนี้ หากคุณไม่มีรหัส Ariba หรือรหัสผ่าน ให้ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อสร้างบัญชี 

คุณต้องลงทะเบียนใหม่และส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 14 มกราคม 2020 เพื่อทำงานกับเอทิฮัดต่อไป

เรายึดตามนโยบาย ‘ไม่มี PO ไม่จ่าย’ และจะไม่สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนไม่เสร็จภายในวันที่ 14 มกราคม 2020

สิ่งที่เราต้องการจากคุณมีดังนี้:

  • สถานที่ตั้งและที่อยู่ของบริษัท (รวมรายละเอียดบริษัทแม่ในต่างประเทศด้วย ถ้ามี)
  • โครงสร้างความเป็นเจ้าของบริษัท และหมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษี
  • รายละเอียดการติดต่อของพนักงานขาย ผู้รับ PO และการโอนเงิน
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ใบรับรองการก่อตั้งบริษัท/การจดทะเบียนของคุณ
  • รายละเอียดธนาคารบนหัวจดหมายของบริษัทที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมลมาที่  suppliercomms@etihad.ae

คู่มือวิดีโอการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการ