กระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

เราได้ปรับปรุงนโยบายสัมภาระของเราด้วยการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระที่ไม่ยุ่งยากสำหรับค่าโดยสารทุกประเภท หากคุณจองบัตรโดยสารก่อนวันที่ 16 เมษายน น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในข้อมูลยืนยันการจองของคุณจะยังคงมีผลใช้อยู่ หากต้องการตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต กรุณาป้อนรายละเอียดเที่ยวบินของคุณที่ etihad.com/manage 

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณขึ้นอยู่กับเส้นทาง ประเภทบัตรโดยสาร และสถานะสมาชิกเอทิฮัดเกสท์ อาจมีการใช้กฎที่แตกต่างกันหากคุณเดินทางกับสายการบินพันธมิตร ใช้เครื่องคำนวณสัมภาระของเรา เข้าสู่ระบบที่ etihad.com/manage หรือตรวจสอบอีเมลยืนยันการจองของคุณเพื่อทำความเข้าใจน้ำหนักสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องของคุณ

โปรดอย่าลืมนำแท็กกระเป๋าและสติกเกอร์ที่อาจเหลืออยู่บนกระเป๋าของคุณจากการเดินทางครั้งก่อนออกทั้งหมด

ขนสัมภาระได้มากขึ้น แต่จ่ายน้อยลง: ส่วนลดสัมภาระเกินกำหนดสูงสุดถึง 65% 

สิ่งสำคัญคือคุณต้องตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตอย่างรอบคอบก่อนออกเดินทาง เพราะหากคุณต้องการเพิ่มสัมภาระอีกเล็กน้อย ค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่มสัมภาระเกินกำหนดทางออนไลน์ก่อนที่คุณจะมาถึงสนามบินจะมีราคาถูกกว่า 

ซื้อสัมภาระเกินกำหนดทางออนไลน์ล่วงหน้าและรับส่วนลดสูงสุดถึง 65% ให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง 30 ชั่วโมง

กระเป๋าน้ำหนักเกิน

น้ำหนักสูงสุดต่อสัมภาระคือ 32 กก. หากน้ำหนักที่อนุญาตของคุณมากกว่า 32 กก. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของต่างๆ มีการกระจายเท่าๆ กันในสัมภาระต่างๆ 

สัมภาระเกินขนาด

เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินขนาด 100 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดสัมภาระมาตรฐานของเรา สิ่งของนั้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. หรือไม่ยาวกว่า 300 ซม. สำหรับ อุปกรณ์กีฬาบางรายการจะได้รับการยกเว้น 

สิ่งที่ต้องบรรจุในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องของคุณ

สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น

  • มีด ของมีคม หรือเครื่องมือตัดทุกชนิด
  • อุปกรณ์ไม่มีคม
  • สิ่งของที่พองลมได้ (ต้องนำเอาลมออก)
  • เถ้ากระดูก
  • บาง อุปกรณ์กีฬา
  • ของเหลว (รวมถึงน้ำซัมซัม) สเปรย์ และเจลมากกว่า 100 มล.

ไม่ได้รับอนุญาตในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องของคุณ

  • สินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม เช่น แบตเตอรี่สำรอง บุหรี่ไฟฟ้า และพาวเวอร์แบงค์
  • บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาเติม และน้ำยาไฟฟ้า 
  • ปืน อาวุธ (รวมถึงอาวุธของเล่น) และวัตถุระเบิดที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
  • สิ่งของต้องห้ามหรือสินค้าอันตรายอิ่นๆ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สิ่งของที่แตกหักง่าย

หากคุณพกพาสิ่งของที่แตกหักง่ายไว้ในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อให้เราติดสติกเกอร์สิ่งของที่แตกหักง่ายได้ หรือคุณสามารถซื้อที่นั่งราคาเต็มสำหรับสินค้าของคุณได้หากมีน้ำหนักน้อยกว่า 75 กก. โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ

หากต้องการจอง โปรดติดต่อ

เครื่องบินของเอทิฮัด

สินค้าอันตรายและสิ่งของต้องห้าม

สิ่งของบางอย่าง รวมถึงอุปกรณ์กีฬา สามารถขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือถือขึ้นเครื่องได้เท่านั้น โดยต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของเอทิฮัด ส่งคำขออย่างน้อยเจ็ดวันก่อนเที่ยวบินของคุณไปที่ contactcentre@etihad.ae

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ฝากสัมภาระด้วยตนเอง

เช็คอินออนไลน์ จากนั้นฝากสัมภาระของคุณที่บริการรับฝากสัมภาระแบบบริการตนเองของเราในอาบูดาบี และเดินทางได้ในไม่กี่นาที

จุดฝากสัมภาระแบบบริการตนเองของเราตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสาร A แถว D นั้นเรียบง่าย ชาญฉลาด และรวดเร็ว ระบบโหลดสัมภาระอัตโนมัติช่วยให้คุณชั่งน้ำหนักและรับป้ายติดกระเป๋า รวมทั้งรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องได้ ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

คำถามต่างๆ