สัมภาระ

สัมภาระ

ติดตามสัมภาระล่าช้าของคุณแบบเรียลไทม์หรือยื่นเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แล้วคุณจะได้รับการอัพเดทจากทีมของเราเป็นประจำ คุณอาจได้ยินเรากล่าวถึงสัมภาระล่าช้าหรือเสียหายว่าเป็นสัมภาระที่ได้รับการจัดการอย่างไม่เหมาะสม

สัมภาระล่าช้า

หากกระเป๋าสัมภาระของคุณล่าช้า เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อส่งคืนให้คุณโดยเร็วที่สุด 

สิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งแรก

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าสัมภาระของคุณยังไม่มาถึงก่อนที่คุณจะออกจากสนามบิน คุณจะได้รับการรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR) จากเรา ซึ่งจะใช้สำหรับติดตามสัมภาระของคุณหรือยื่นข้อร้องเรียนในอนาคต

หากคุณออกเดินทางแล้ว โปรดติดต่อ ทีมบริการด้านสัมภาระ ณ สนามบินที่คุณเดินทางไปถึงภายใน 48 ชั่วโมง  คุณสามารถดูหมายเลขติดต่อได้ที่ด้านล่าง

ติดต่อ

ติดตามสัมภาระของคุณ

หากคุณพบว่าสัมภาระของคุณล่าช้า เราจะพยายามตามหาสัมภาระมาคืนคุณโดยเร็วที่สุด  ในระหว่างนี้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะสัมภาระของคุณหรือติดตามสัมภาระแบบเรียลไทม์ได้ ที่นี่

คุณจำเป็นจะต้องใช้หมายเลขอ้างอิงไฟล์ในรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR) ของคุณเพื่อติดตามสัมภาระของคุณ

ติดตามสัมภาระของคุณ

การมารับสัมภาระ

ในขณะที่เราติดตามสัมภาระที่ล่าช้าของคุณ คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อรับการชดเชยค่า 
สิ่งของสำคัญ ยื่นเรื่องร้องเรียนของคุณภายใน 21 วัน

หากคุณไม่ได้รับสัมภาระของคุณภายใน 21 วันหลังจากแจ้งเรื่อง สัมภาระของคุณจะถือว่าสูญหาย ในกรณีนี้ ทีมของเราจะติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ยื่นเรื่องร้องเรียนสำหรับสัมภาระที่ล่าช้า

สัมภาระที่เสียหาย

หากสัมภาระของคุณได้รับความเสียหายในระหว่างการเดินทาง สิ่งที่เราให้สำคัญเป็นอันดับแรกคือการช่วยเหลือคุณในทันที

แจ้งเรื่อง

แจ้งเรื่องสัมภาระที่เสียหายของคุณที่เคาน์เตอร์ขาเข้าก่อนออกจากสนามบิน เราจะมอบรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR) และจดหมายระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายให้คุณ โปรดยื่นเรื่องร้องเรียนภายในเจ็ดวันหลังจากได้รับสัมภาระของคุณ

 

ซ่อมแซม

เมื่อคุณแจ้งเรื่องสัมภาระที่เสียหายแล้ว ให้นำสัมภาระนั้นไปที่บริษัทที่คุณต้องการเพื่อซ่อมแซม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เนื่องจากคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน

 

ส่งข้อมูล

หากต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน ให้อัพโหลดจดหมายของคุณพร้อมกับใบเสร็จที่แสดงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แล้วเราจะติดต่อคุณเพื่อจัดการกับคำร้องของคุณ คุณจะต้องมีหมายเลข PIR ของคุณ คุณไม่สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งของที่เน่าเสียง่ายหรือ สิ่งของต้องห้าม

ยื่นเรื่องร้องเรียน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ของมีค่า

เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเก็บสิ่งของต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระ:

  • สิ่งของที่แตกหักได้ง่ายหรือเน่าเสียได้
  • อัญมณี นาฬิกาข้อมือ หรือของมีค่าที่คล้ายกัน
  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
  • ข้อมูลที่เก็บไว้ในของจำพวกฮาร์ดไดรฟ์หรือไดรฟ์ USB
  • กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์กล้องที่บอบบาง
  • ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
  • เอกสารสำคัญ ได้แก่ หนังสือเดินทาง วีซ่า หนังสือรับรอง หรือเอกสารทางธุรกิจ

 

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียของมีค่า โปรดดู เงื่อนไขการขนส่ง ของเรา

 

แถบป้ายแสดงความรับผิดชอบจำกัด

ถ้าคุณมาถึงสนามบินพร้อมสัมภาระที่แตกหักง่าย มีความเสียหายอยู่แล้ว หรือสัมภาระมีหีบห่อไม่เหมาะสม เราจะขอให้คุณลงชื่อในแถบป้ายแสดงความรับผิดชอบจำกัด ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่รับผิดใดๆ หากสัมภาระหรือของที่อยู่ภายในสัมภาระของคุณเกิดความเสียหายระหว่างการเดินทาง

 

หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการขนส่งของสหรัฐฯ (TSA)

หากคุณกำลังเดินทางไปหรือเดินทางผ่านสหรัฐอเมริกา สัมภาระของคุณจะถูกตรวจสอบโดย TSA ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงรักษาความมั่นคงของสหรัฐฯ

หากคุณเชื่อว่าสัมภาระหรือของที่อยู่ภายในสัมภาระของคุณสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการตรวจสอบสัมภาระของสหรัฐฯ คุณสามารถร้องเรียนขอค่าชดเชยได้จากหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการขนส่งของสหรัฐฯ (TSA) โดยตรง

เข้าชม tsa.gov หรืออีเมล TSAClaimsOffice@tsa.dhs.gov สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

มีคำถามหรือไม่

เราพร้อมจะช่วยคุณ คุณสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่สำนักงานบริการสัมภาระทั่วโลก เพียงแค่บอกสนามบินที่คุณเดินทางไปถึง โทรหาหมายเลขที่คุณต้องการ คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการสุดท้ายที่คุณเดินทางด้วย นี่อาจไม่ใช่เอทิฮัด

ไม่พบสัมภาระที่คุณหาใช่หรือไม่ 
โปรดติดต่อสำนักงานบริการด้านสัมภาระในพื้นที่ของคุณ