ตรวจสอบ

สถานะเที่ยวบิน

ค้นหาเที่ยวบินของเอทิฮัดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ป้อนวันเดินทางของคุณ จากนั้นบอกให้เราทราบถึงสถานที่ต้นทางและปลายทางของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนหมายเลขเที่ยวบินของคุณได้ หากเที่ยวบินของคุณดำเนินการโดยสายการบินอื่น โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของสายการบินนั้น

อย่าลืม ตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางล่าสุดเสมอ ก่อนที่คุณจะบิน

การประเมินตนเองสำหรับโควิด-19

หากคุณกังวลว่าคุณได้รับเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการใดๆ ให้ใช้การประเมินตนเองสำหรับโควิด-19 ที่เข้าใจง่ายและเป็นส่วนตัวในเวลาไม่กี่นาที ผลลัพธ์จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า คุณมีความน่าจะเป็นที่จะติดเชื้อโควิด-19 เพียงใด และตัดสินได้ใจว่าคุณจะเดินทางได้อย่างปลอดภัยหรือไม่