แก้ไขการจองอย่างไร

เราเข้าใจว่าบางครั้งแผนก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ใช้คู่มือนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินของคุณ คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมในการแก้ไขการจอง ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ค่าโดยสารที่คุณจองไว้จะกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้กับเที่ยวบินของคุณ และค่าธรรมเนียมที่คุณจะถูกเรียกเก็บ โปรดตรวจสอบทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกค่าโดยสารที่นี่

เดินทางกับสายการบินพันธมิตรของเราใช่หรือไม่ คุณจะต้องติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อทำการร้องขอพิเศษใดๆ สำหรับเที่ยวบินของคุณ

เปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบินของคุณทางออนไลน์

วิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณคือดำเนินการผ่าน จัดการการจองของคุณ ทำการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ล่วงหน้าสูงสุดสองชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ จองสัมภาระเพิ่มเติม ขอความช่วยเหลือพิเศษ หรือจองหรือเปลี่ยนที่นั่งของคุณ รวมถึงที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ ประมูลการอัพเกรดหรือซื้อที่นั่งชั้นประหยัดแบบมีที่นั่งว่างด้านข้าง อัพเดตข้อมูลการติดต่อและรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณ หรือเพิ่มหมายเลขสมาชิกเอทิฮัดเกสท์ของคุณ


คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลกผ่านบริการนี้

ข้อควรพิจารณาก่อนที่จะยกเลิกการจอง:

 • ตรวจสอบว่าบัตรโดยสารของคุณยังไม่ได้ถูกใช้และสามารถคืนเงินได้ (โดยมีหรือไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก)
 • บัตรโดยสารของคุณจะต้องออกมาแล้วมากกว่าห้าวัน และซื้อโดยใช้บัตรเครดิตใบเดียว
 • การยกเลิกและการคืนเงินไม่สามารถย้อนกลับได้
 • การคืนเงินทั้งหมดเป็นไปตามกฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิม
 • ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพิ่มเติม 
 • การคืนเงินจะดำเนินการโดยอัตโนมัติไปยังบัตรใบเดิมกับที่คุณใช้ซื้อบัตรโดยสาร - โปรดติดต่อ เรา หากคุณไม่มีบัตรดังกล่าวแล้ว
 • การคืนเงินใช้เวลา 7 ถึง 45 วันทำการจึงจะปรากฏบนบัตรหรือใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ
 • ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลกได้

 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกเที่ยวบินของคุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยขึ้นอยู่กับเส้นทางและค่าโดยสารที่คุณได้จองไว้
 • ในกรณีที่จองค่าโดยสารหลายอัตรา จะใช้กฎการคิดอัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด
 • หากคุณต้องการยกเลิกการจอง การคืนเงินจะเป็นไปตามกฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิมของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกภายใน 96 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10%
 • คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือการคืนเงินในกรณีเคราะห์ร้ายที่ผู้โดยสารหรือสมาชิกในครอบครัวโดยตรงเสียชีวิต (ต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ)

หากคุณพลาดเที่ยวบิน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ปรากฏตัวและการเปลี่ยนแปลง คุณต้องแจ้งให้เราทราบในทันทีที่สามารถทำได้ หากคุณกำลังจะพลาดเที่ยวบิน หากคุณไม่ดำเนินการ เที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินต่อไปของคุณอาจถูกยกเลิก

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างใน etihad.com

วิธีที่เร็วที่สุดในการดูหรือจัดการการจองของคุณคือเข้าไปที่ etihad.com/manage การเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้ทางออนไลน์จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรโดยสารที่คุณซื้อ และไม่ว่าคุณจะบินกับสายการบินเอทิฮัดหรือสายการบินพันธมิตรของเรา

คุณสามารถอัพเดทรายละเอียดหนังสือเดินทาง ข้อมูลติดต่อ และหมายเลขเอทิฮัดเกสท์ทางออนไลน์สำหรับการจองทั้งหมด แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารทางออนไลน์ได้  

ประเภทบัตรโดยสาร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน* ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม** ชำระค่าที่นั่ง*** อัพเกรดด้วยไมล์****
การจองที่ไม่มีผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม
การจองที่มีสัมภาระเกินกำหนด
การจองที่มีที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
การจองที่มีประกันภัยการเดินทาง ไม่มี
เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ที่นั่งผู้โดยสาร ไม่มี ไม่มี
เที่ยวบินที่เป็นของรางวัล - ไม่กำหนดที่นั่งผู้โดยสาร
การจองบัตรโดยสารหลายเมือง ไม่มี
  *คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบินของคุณได้ที่ etihad.com เท่านั้น หากเที่ยวบินอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวในแผนการเดินทางของคุณให้บริการโดยเอทิฮัด หากหมายเลขบัตรโดยสารของคุณไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 607 คุณต้องติดต่อสายการบินผู้ออกบัตรโดยสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณ ** คุณสามารถเพิ่มสัมภาระเกินกำหนดทางออนไลน์สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัดเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *** คุณสามารถชำระค่าที่นั่งทางออนไลน์สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัดเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ****คุณสามารถอัพเกรดด้วยไมล์สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอทิฮัดเท่านั้น คุณไม่สามารถอัพเกรดด้วยไมล์สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการหรือจำหน่ายโดยสายการบินอื่น                                                                                                                                                 

*รายละเอียดผู้โดยสารที่สามารถอัพเดททางออนไลน์:

 • เพิ่มรายละเอียดหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิด 
 • อัพเดตข้อมูลการติดต่อ
 • เพิ่มหมายเลขเอทิฮัดเกสท์
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้โดยสารทางออนไลน์ได้ โปรด ติดต่อเรา เพื่อแก้ไขชื่อ

ติดต่อเราเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินของคุณ

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองของคุณผ่านทางศูนย์การติดต่อของเอทิฮัด หรือพูดคุยกับตัวแทนที่สำนักงานใกล้บ้านคุณ อาจคิดค่าบริการ เราสามารถให้การช่วยเหลือได้ในกรณีต่อไปนี้

 • การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การเปลี่ยนแปลงการจองที่มีปลายทางหลายแห่งและจุดแวะพักค้างคืน
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขชื่อของคุณบนบัตรโดยสาร
 • เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่จองพร้อมบริการคนขับรถของเอทิฮัด คำขอพิเศษ และบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการเท่าไร

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบคงที่และขอคืนไม่ได้จำนวน 30 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจองใหม่ การเปลี่ยนแปลงตั๋ว และการคืนเงิน ซึ่งจะเพิ่มให้กับตั๋วทุกใบ รวมถึงตั๋วเด็กและทารก นโยบายด้านล่างนี้ยังมีผลบังคับใช้:

 • อาจคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง โดยคำนวณตามเส้นทางและกฎการคิดอัตราค่าโดยสารที่คุณจอง
 • การคืนเงินทั้งหมดเป็นไปตามกฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิม
 • ในกรณีที่จองค่าโดยสารหลายอัตรา จะใช้กฎการคิดอัตราค่าโดยสารที่คืนเงินที่เข้มงวดที่สุด
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกที่ดำเนินการภายใน 96 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 10%
 • โปรดแจ้งให้เราทราบในทันทีที่สามารถทำได้ หากคุณกำลังจะพลาดเที่ยวบิน เพื่อไม่ให้เที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินต่อไปของคุณถูกยกเลิก โดยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการไม่ปรากฏตัวและการเปลี่ยนแปลง
 • โดยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือการคืนเงินในกรณีเคราะห์ร้ายที่ผู้โดยสารหรือสมาชิกในครอบครัวโดยตรงเสียชีวิต (ต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ)
 • ชั้นพรีเมียม หมายถึงการจองชั้นเดอะ เรสซิเดนซ์ ชั้นเฟิร์สคลาส และชั้นธุรกิจ
 • มูลค่าที่แสดงคือค่าบริการ และใช้เป็นแนวทางเท่านั้น
 • ค่าปรับสำหรับค่าโดยสารเพิ่มเติมใดๆ จะเป็นไปตามกฎการคิดอัตราค่าโดยสาร และจะแจ้งให้ทราบในเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงิน

จองกับบริษัทตัวแทนการเดินทางใช่หรือไม่

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนการเดินทางหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกโดยตรง

หากคุณมีบัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วน โปรดโทรหาศูนย์การติดต่อของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของคุณ อาจคิดค่าบริการ

หากต้องการเช็คอิน สำรองที่นั่ง หรือทำการร้องขอพิเศษใดๆ อัพเดตการจองของคุณได้ที่ จัดการการจองของคุณ หรือติดต่อ

แก้ไขชื่อของคุณ

การแก้ไขคำนำหน้าและการแก้ไขชื่อเนื่องจากข้อผิดพลาดในการสะกดคำจริงๆ (ไม่เกินสามตัวอักษร) สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การแก้ไขชื่อด้วยสาเหตุอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 150 ดอลลาร์ออสเตรเลียหากคุณซื้อบัตรโดยสารในออสเตรเลีย 

 1. นามสกุลเดิมเป็นนามสกุลหลังแต่งงาน (หรือในทางกลับกัน)
  ตัวอย่าง: MS MARY JOHN เป็น MRS MARY JACK
 2. ชื่อย่อ/ชื่อเล่นเป็นชื่อเต็ม
  ตัวอย่าง: MR MOHD ALSHAMSI เป็น MR MOHAMMED ALSHAMSI
 3. การเพิ่มชื่อกลาง
  ตัวอย่าง: MR JOHN BROWN เป็น MR JOHN PAUL BROWN
 4. การเพิ่มนามสกุล
  ตัวอย่าง: MR JOHN PAUL เป็น MR JOHN PAUL BROWN
 5. การเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล/บางส่วนสำหรับผู้โดยสารที่มีหลักฐานจากหน่วยงานราชการ (เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือ Deed Poll)
  ตัวอย่าง: MR PAUL GEORGE เป็น MR JACK DANIEL

โปรดติดต่อ ศูนย์การติดต่อทั่วโลก เพื่อแก้ไขชื่อในการจองของคุณ

ข้อควรพิจารณาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 • อนุญาตการเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น
 • ผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในบัตรโดยสารเท่านั้นที่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้
 • หากการจองของคุณเกี่ยวข้องกับสายการบินอื่น การจองปัจจุบันจะต้องถูกยกเลิกและต้องทำการจองใหม่โดยใช้ชื่อที่ถูกต้องในชั้นโดยสารที่มีให้บริการ อาจมีการคิดส่วนต่างของค่าโดยสาร
 • คุณต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หากคุณจองกับตัวแทนการท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สามและออกตั๋วแล้ว โปรดติดต่อพวกเขาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่สามารถแก้ไขชื่อได้ในการจองตั๋วที่ยังไม่ได้ออกตั๋ว

บริการพิเศษ 

ความช่วยเหลือพิเศษและบริการเพิ่มเติม

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการจองทางออนไลน์ โปรดติดต่อเรา  หรือเยี่ยมชมสำนักงานใกล้บ้านคุณเพื่อยืนยันบริการหรือคำขอเพิ่มเติม รวมทั้งเก้าอี้รถเข็น เปลเด็กและอาหารพิเศษ ที่นั่ง น้ำหนักสัมภาระเพิ่ม และเด็กที่เดินทางโดยลำพัง

ประกันการเดินทาง

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจองที่มีประกันภัยการเดินทาง โปรดติดต่อ ศูนย์การติดต่อทั่วโลก ของเรา หรือ เยี่ยมชมสำนักงานใกล้บ้านคุณ ต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการทั่วโลก

นอกจากนี้ คุณยังต้องติดต่อ ประกันคุ้มครองการเดินทาง เพื่อปรับปรุงประกันภัยของคุณด้วย

ผู้โดยสารในสหรัฐอเมริกา

หากคุณจองล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนเที่ยวบินของคุณเดินทาง คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากคุณยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ซื้อบัตรโดยสาร เพื่อขอรับเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์การติดต่อทั่วโลกของเรา หรือเยี่ยมชมสำนักงานใกล้บ้านคุณ

จองบัตรโดยสารในอิตาลีใช่หรือไม่

ซื้อบัตรโดยสารจากสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ตัวแทนท่องเที่ยวในอิตาลี หรือ etihad.com/it และพลาดเที่ยวบินใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเราที่หมายเลข +39 02 23331300 ภายใน 24 ชั่วโมงจากเวลาที่เที่ยวบินออกเดินทาง หากคุณประสงค์ที่จะใช้เที่ยวบินต่อมาหรือเที่ยวบินขากลับ เราจะระงับเที่ยวบินที่เหลือของคุณโดยไม่ต้องชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ เวลาออกเดินทางจะต้องมากกว่า 12 ชั่วโมงหลังจากที่เที่ยวบินที่ไม่ได้ใช้เดินทางถึง

หากเที่ยวบินถัดไปออกเดินทางภายในเวลา 24 ชั่วโมง โปรดติดต่ออย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเที่ยวบินถัดไปของคุณออกเดินทาง จากนั้น เราจะออกบัตรโดยสารให้ใหม่สำหรับกำหนดการเดินทางที่เหลือโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือปรับค่าโดยสารใดๆ หากคุณไม่ติดต่อเรา การจองเที่ยวบินที่เหลือทั้งหมดจะถูกยกเลิก หากคุณเดินทางโดยไม่ได้ติดต่อเรา คุณจะถูกเรียกเก็บเงินส่วนต่างระหว่างบัตรโดยสารเดิมที่ซื้อมากับค่าโดยสารสูงสุดในชั้นโดยสารเดียวกัน ซึ่งจะใช้กับกำหนดการเดินทางที่แก้ไขเมื่อเราออกบัตรโดยสารให้ใหม่ บัตรโดยสารทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่ามีที่นั่งว่างหรือไม่ ในกรณีที่กฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิมให้ประโยชน์มากกว่า ก็จะใช้กฎเหล่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การจอง การแก้ไข และการยกเลิกทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบายการดูแลลูกค้า เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง ตลอดจนภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎการคิดอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร)

นโยบายเหล่านี้อยู่ในหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา