อัพเกรด

เที่ยวบินของคุณ

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเดินทางในชั้นเฟิร์สคลาสหรือชั้นธุรกิจ เราก็มีตัวเลือกในการอัพเกรดการเดินทางมากมาย

อัพเกรดด้วย Etihad Guest Miles

ให้รางวัลแก่ตัวคุณเองด้วยการอัพเกรดด้วยไมล์สะสม 

ลงทะเบียน หรือ ตรวจสอบไมล์สะสมของคุณ

ยื่นการประมูล
เพื่ออัพเกรด

ยื่นข้อเสนอและประมูลเพื่ออัพเกรดเป็น ชั้นธุรกิจ หรือ ชั้นเฟิร์สคลาส

ประมูลตอนนี้เลย

ขอรับ
การอัพเกรด

โทรหาศูนย์การติดต่อของเรา หรือพูดคุยกับเราที่สนามบินเพื่ออัพเกรดเที่ยวบินของคุณ

ติดต่อเรา