ขอบคุณสำหรับการยืนยันของคุณ

คุณได้ยืนยันว่าจะนำบัตรที่ใช้ชำระเงินสำหรับการจองนี้มาแสดงระหว่างการเช็คอินที่ท่าอากาศยานในวันเดินทาง หรือที่สำนักงานบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัดใกล้บ้านคุณ เป็นเวลาอย่างต่ำ 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินนั้น

โปรดดำเนินการตรวจสอบนี้ให้เรียบร้อยเพื่อความราบรื่นในการเช็คอินที่ท่าอากาศยาน การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง หรือคุณอาจต้องชำระเงินตามราคาบัตรโดยสารเต็มจำนวนที่ท่าอากาศยาน