การอัพเกรดและบริการเสริม

พื้นที่วางขากว้างพิเศษ พื้นที่เพิ่มขึ้น หรือแค่ง่ายเป็นพิเศษ? ไม่ว่าอะไรก็ตามที่สำคัญสำหรับคุณเมื่อเดินทาง เรามีตัวเลือกพิเศษเพื่อให้การบินกับเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น

บนเครื่อง

อัพเกรด

อัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจหรือชั้นเฟิร์สคลาส

ชั้นประหยัดแบบมีพื้นที่ด้านหน้ากว้างเป็นพิเศษ1

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

ยืดขาได้สบายเมื่อมีพื้นที่ด้านหน้ากว้างพิเศษ

ชั้นประหยัด
ที่นั่งแบบมีที่นั่งว่างด้านข้าง

จองที่นั่งไว้ให้ตัวเองสองสามที่

ที่นั่งชั้นประหยัด

เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการนั่ง

Wi-Fi บนเครื่อง

ท่อง แชร์ และเชื่อมต่อจากฟากฟ้า

ที่สนามบิน

ห้องรับรองที่ท่าอากาศยาน

ทริปที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่ห้องรับรองของเอทิฮัด

ทั่วโลก

ให้เราช่วยตั้งแต่เรื่องสัมภาระไปจนถึงการขึ้นเครื่อง

การรับส่งที่ท่าอากาศยาน

เดินทางจาก A ไป B ได้ง่ายๆ เหมือนนับหนึ่ง สอง สาม

สิทธิ์การเข้าใช้บริการก่อนในสนามบิน

สิทธิ์การเข้าใช้บริการก่อน

ไม่ต้องต่อคิวที่สนามบิน

ก่อนคุณจะเดินทาง

เช็คอินที่บ้าน

เช็คอินเที่ยวบินของคุณจากบ้านของคุณเอง

สัมภาระเกินกำหนดเท่านั้น

สัมภาระเพิ่มเติม

จ่ายเพื่อนำสัมภาระไปได้มากขึ้น

ประกันการเดินทาง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการคุ้มครองเมื่อคุณบิน

สัตว์เลี้ยงบนเครื่อง

เดินทางไปกับเพื่อนขนยาวของคุณ